Kancelaria na Shale Gas World Europe

Kancelaria “Rosicki, Grudziński & Co.” była obecna na konferencji Shale Gas World Europe w Warszawie, a udział w tym wydarzeniu wziął mec. Piotr Rosicki. Kancelaria w 2014 r. udzielała wsparcia prawnego w postępowaniach związanych z prowadzeniem prac geologicznych, w tym poszukiwaniem złóż kopalin dla potrzeb wydobycia gazu łupkowego.

W tej elitarnej konferencji udział wzięło kilkaset podmiotów z branży paliwowo-wydobywczej, a także sektorów powiązanych, w tym tak znane firmy jak Halliburton, Baker Hughes, Golder Associates, Tenaris Global Services czy Vallourec.

Uczestnicy konferencji debatowali m.in. na temat warunków opłacalności eksploatowania złóż gazu łupkowego, kwestii bezpieczeństwa jego wydobycia czy uwarunkowań prawnych dla prowadzenia tego typu działalności. W Polsce bowiem od kilku lat toczą się intensywne dyskusje na temat możliwości wykorzystania gazu z łupków i w związku z tym prowadzone są prace poszukiwawczo-badawcze, których celem jest ustalenie potencjału wydobywczego polskich złóż.

Na marginesie dodać należy, że z prawnego punktu widzenia sporym wyzwaniem w przyszłości może być m.in. kwestia odszkodowań dla właścicieli terenów, na których mają być prowadzone prace poszukiwawcze, jak i późniejsze wydobycie gazu łupkowego. O doświadczeniach w tym zakresie rozmawiał w Londynie z kolei mec. Maciej Grudziński, który spotkał się z przedstawicielami firm opracowujących kompleksowe programy rekompensat dla właścicieli gruntów na zlecenie rządów państw UE. Kancelaria zakłada bowiem, że w miarę intensyfikacji prac nad wydobyciem gazu łupkowego w Polsce także te kwestie zyskają na aktualności.