Usługi

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów z różnych sektorów gospodarki

Pomoc prawną świadczymy m.in. w zakresie:
  • prawa cywilnego
  • prawa morskiego i przewozowego
  • prawa ubezpieczeń
  • prawa handlowego i gospodarczego
  • prawa upadłościowego
  • prawa pracy
  • prawa administracyjnego i podatkowego
  • prawa nieruchomości

W ramach naszej działalności proponujemy:

RG Co.

opracowywanie projektów umów oraz dokumentacji korporacyjnej

RG Co.

opracowywanie projektów umów oraz dokumentacji korporacyjnej

RG Co.

sporządzanie kompleksowych opinii i porad prawnych

RG Co.

kompleksową i bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie ich codziennej działalności

RG Co.

doradztwo prawne dla podmiotów zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego obrotu gospodarczego

RG Co.

prowadzenie spraw w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

RG Co.

dochodzenie i zabezpieczanie roszczeń oraz windykacja należności

RG Co.

reprezentację przed instytucjami i organami administracji publicznej