Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

W czerwcu weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Najważniejsze zmiany dotyczyły objęcia systemem monitorowania przewozów towarów również przewozów kolejowych, a także poszerzenia katalogu towarów objętych tym systemem. Systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów poza olejem roślinnym, paliwem, suszem tytoniowym oraz alkoholem skażonym objęte zostały również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty lecznicze oraz wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W poniedziałek (1.10.2018 r.) na mocy kolejnej nowelizacji, wejdą w życie dalsze zmiany przedmiotowej ustawy, z których najważniejszą jest wprowadzenie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania przewozu. Zmiana ta ma na celu uzyskanie dostępu do aktualnych informacji o faktycznej lokalizacji przewożonych towarów.

/AG/

Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej

Prezydent ratyfikował Konwencję dotyczącą pomierzania statków żeglugi śródlądowej sporządzoną w Genewie 15 lutego 1966 r. oraz wypowiedział Konwencję dotyczącą pomierzania statków żeglugi śródlądowej sporządzoną w Paryżu 27 listopada 1925 r.

Ratyfikacja powyższej Konwencji, przy jednoczesnym wypowiedzeniu Konwencji sporządzonej w Paryżu pozwoli między innymi na zrównanie statutu polskich statków, poprzez uznanie ich świadectw pomiarowych z tożsamymi dokumentami wydawanymi przez państwa strony tej Konwencji.

Konwencja z Genewy wejdzie w życie z dniem 22 września 2018 r.

 

/AG/