Komentarz do nowej ustawy w Polskim Radiu Szczecin

Mec. Maciej Grudziński komentował na antenie Polskiego Radia Szczecin podpisanie ustawy o wyposażeniu morskim.

Jak informowaliśmy na stronie Kancelarii, ustawa o wyposażeniu morskim została już podpisana przez Prezydenta i czeka na ogłoszenie. W rozmowie wyemitowanej na antenie Polskiego Radia Szczecin w dniu 3 stycznia 2017 r., mec. Grudziński wyjaśniał niektóre z kwestii związanych z wprowadzeniem nowych przepisów.

Artykuł na temat zmian w prawie wraz z zapisem fragmentu rozmowy z radcą prawnym naszej Kancelarii, dostępny jest na stronie Polskiego Radia Szczecin, na którą można się przenieść klikając w poniższy link:

http://radioszczecin.pl/6,347769,prezydent-podpisal-ustawe-o-wyposazeniu-morskim

 

 

Zmiana ustawy o wyposażeniu morskim

Dnia 2 grudnia 2016 r. Sejm przyjął ustawę o wyposażeniu morskim, która określa zasady przeprowadzenia oceny zgodności wyposażenia morskiego i obowiązków jego producentów.

Ustawa, której projekt przygotowany został przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest ustawą techniczną implementującą przepisy prawa Unii Europejskiej.

Zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nowe przepisy mają zapewnić jednolite stosowanie zasad związanych z nadzorem nad rynkiem wyposażenia morskiego, a nadto określać zasady przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami dotyczącymi wyposażenia morskiego i obowiązków jego producentów. Ponadto ustawa reguluje również zasady i tryb autoryzacji jednostek oceniających zgodność wyposażenia morskiego, a także sposób notyfikacji tych jednostek oraz zasady funkcjonowania systemu nadzoru rynku nad wyposażeniem morskim. Wdrożenie powyższych zmian i dostosowanie przepisów do wymogów unijnych ma na celu wprowadzenie aktualnych standardów i wymagań dla polskich producentów co umożliwi im prowadzenie konkurencyjnej działalności na rynku unijnym.

Przyjęta ustawa wprowadza wreszcie istotne zmiany dotyczące sankcji za nieprzestrzeganie przepisów o wyposażeniu morskim. Mianowicie, dotychczasowa odpowiedzialność karna (a ściślej chodzi o grzywny nakładane w trybie przepisów o wykroczeniach) zostanie zastąpiona karami administracyjnymi nakładanymi w drodze decyzji. Kary będą nakładane na podmiot gospodarczy, a ich wysokość została określona kwotowo – w zależności od czynu, przy czym  maksymalna wysokość kary została ustanowiona w wysokości 100 tys. zł.

Proponowane przepisy zastąpią dotychczas obowiązującą ustawę z 20 kwietnia 2004 r. o wyposażeniu morskim, przy czym nowa ustawa została już w ostatnim tygodniu 2016 r. podpisana przez Prezydenta i obecnie czeka na ogłoszenie.