Aplikant radcowski Kinga Hałasa z pozytywnym wynikiem egzaminu na radcę prawnego.

z ogromną radością informujemy, że nasza Koleżanka – aplikant radcowski Kinga Hałasa, która z naszą Kancelarią jest związana od początku aplikacji, z pozytywnym wynikiem złożyła egzamin radcowski.

Serdecznie gratulujemy Pani Mecenas tego sukcesu i niezmiernie cieszymy się, że nasz zespół powiększa się o kolejnego radcę prawnego.

 

 

/MG/

Termin na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Do dnia 13 lipca 2020 r. przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek handlowych powinni złożyć informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zagraniczne spółki działające w Polsce jako oddziały macierzystych przedsiębiorstw są zwolnione z rejestracji, natomiast na spółkach w stanie likwidacji lub upadłości taki obowiązek rejestracji ciąży.

Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem rządowej platformy poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego podpisem ePUAP lub podpisem elektronicznym.

 

/ADK/

Zmiany w VAT obowiązujące od dnia 1 lipca 2020 r.

W dniu 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany, określone w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające m.in. nowy zakres stosowania obniżonych stawek VAT w wysokości 8% i 5% oraz przewidujące zabezpieczenie dla podatnika w formie wiążącej informacji stawkowej.

Zgodnie z nowymi przepisami, podatnicy będą posiadali możliwość dodatkowego zabezpieczenia, występując o wiążącą informację stawkową wydawaną przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Takie informacje były co prawda wydawane już wcześniej, jednak dopiero od dnia 1 lipca 2020 r. nabierają one mocy wiążącej nie tylko dla podatników, którzy wystąpią o taką informację, ale dla każdego podatnika, który się na taką informację w przyszłości powoła.

Ustawa ujednolica również stawki podatku dla określonych grup produktów, w których dotychczas towary takiej samej kategorii były niekiedy opodatkowane według różnych stawek, np. pieczywo, czy owoce.

Także od 1 lipca 2020 r. towary dla potrzeb VAT będą oznaczane w zamian dotychczas stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) – przy użyciu Nomenklatury scalonej (CN) albo Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Powyższe zmiany miały pierwotnie obowiązywać już od dnia 1 kwietnia 2020 r., jednak na mocy ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 marca 2020 r., termin ten został przesunięty na dzień 1 lipca 2020 r.

 

/ADK/