RG

Aktualności

Z początkiem czerwca wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego
22.05.2017

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, która wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2017 r., wprowadza największą od lat nowelizację ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Reklamacja na gruncie Konwencji CMR
18.05.2017

Reklamacja, na gruncie Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzonej w Genewie 19 maja 1956 r. (Dz.U. 1962 nr 49, poz. 238), zwanej dalej „Konwencją CMR”, jest dokumentem, który może odegrać znaczącą rolę w przypadku roszczeń zgłaszanych do przewoźnika. Warto przypomnieć jej główne funkcje, bo dokument ten jest w praktyce bardzo istotny.

Budowa tunelu pod Świną
17.05.2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. podpisano umowę na budowę tunelu pod Świną. Jest to przełomowa inwestycja dla całego regionu Pomorza Zachodniego.

Projekt ustawy Prawo wodne trafił do Sejmu
10.05.2017

W Sejmie trwają prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy Prawo wodne, które wynikają z konieczności wdrożenia Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wprowadzenie zmian w polskim porządku prawnym jest warunkiem ex ante, by ubiegać się o europejskie fundusze w zakresie gospodarki wodnej.

Nowe regulacje dotyczące przepadku przedsiębiorstwa będącego własnością sprawcy przestępstwa
08.05.2017

Dnia 27 kwietnia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.


Rosicki, Grudziński & Co. Kancelaria Radców Prawnych
al. Papieża Jana Pawła II 35 / 2, 70-453 Szczecin
tel.: (+48) 91 829 95 96, fax: (+48) 91 433 54 56
e-mail: rgco@rgcolegal.com