Aktualności

Aplikant radcowski Kinga Hałasa z pozytywnym wynikiem egzaminu na radcę prawnego.

z ogromną radością informujemy, że nasza Koleżanka – aplikant radcowski Kinga Hałasa, która z naszą Kancelarią jest związana od początku aplikacji, z pozytywnym wynikiem złożyła egzamin radcowski. Serdecznie gratulujemy Pani Mecenas tego sukcesu i niezmiernie cieszymy się, że nasz zespół powiększa się o kolejnego radcę prawnego.     /MG/

Termin na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Do dnia 13 lipca 2020 r. przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek handlowych powinni złożyć informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zagraniczne spółki działające w Polsce jako oddziały macierzystych przedsiębiorstw są zwolnione z rejestracji, natomiast na spółkach w stanie likwidacji lub upadłości taki obowiązek […]

Zmiany w VAT obowiązujące od dnia 1 lipca 2020 r.

W dniu 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany, określone w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające m.in. nowy zakres stosowania obniżonych stawek VAT w wysokości 8% i 5% oraz przewidujące zabezpieczenie dla podatnika w formie wiążącej informacji […]

Nowe wykroczenie w Kodeksie wykroczeń w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

W art. 2 Ustawy „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzona została zmiana do Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którą dodano art. 65a, który stanowi o tym, że „Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego […]

Wyłączenie odpowiedzialności przewoźników za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz

W związku ze stanem epidemicznym wprowadzonym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w „Ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych” z dnia 2 marca 2020 r. wprowadzony został art. 14 ust. 1, zgodnie z którym przewoźnik drogowy nie ponosi odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z uzasadnionymi działaniami władz publicznych mającymi na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenieniu się choroby zakaźnej […]

Życzenia od Kancelarii „Rosicki, Grudziński & Co.”

    W tym szczególnym czasie życzymy Państwu Zdrowych i Pogodnych Świąt Wielkanocnych oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym, jak i prywatnym.   Zespół Kancelarii Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co.”

Wpływ epidemii na ład korporacyjny, czyli nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Oprócz szeroko omawianego obecnie w mediach i artykułach prasowych, wpływu epidemii na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców i odczuwalną stagnację na rynku gospodarczym, a także rozwiązaniach prawnych w związku z nią wprowadzonych, warto również zwrócić uwagę na bieżące funkcjonowanie kapitałowych spółek prawa handlowego, które przecież nie mogą sobie pozwolić na wstrzymanie działalności korporacyjnej. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Sejm dnia 31 marca 2020 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy […]

Sektor żeglugi śródlądowej w obliczu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz związanej z nim okresowej kontroli granicznej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjęło działania mające na celu zminimalizowanie wystąpienia ewentualnych negatywnych skutków dla branży żeglugi śródlądowej. Ministerstwo zwróciło się do odpowiednich organów państwowych o zwolnienie z obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla załóg statków żeglugi śródlądowej oraz umożliwienie statkom żeglugi śródlądowej przekroczenia granicy z Republiką Federalną Niemiec na Odrze. Ministerstwo podjęło […]

Deklaracja Torremolinos

W pierwszej połowie marca 2020 r., podczas Ministerialnej Konferencji Morskiej Wysokiego Szczebla Unii Europejskiej, która odbyła się w Opatiji (Chorwacja), kolejne trzy kraje, w tym Polska, podpisały „Deklarację Torremolinos”, na mocy której państwa publicznie wyrażają wolę ratyfikacji Umowy Kapsztadzkiej z 2012 roku w terminie do 10. rocznicy jej przyjęcia, tj. do 11 października 2022 roku. Deklaracja Torremolinos została otwarta do podpisu na konferencji IMO w październiku […]

  • 1
  • 2
  • 3
  • 16