Aktualności

Zmiany w ustawie istotnej dla branży offshore

W dniu 21 listopada 2022 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 27 października 2022 r. o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej. Omawiana ustawa nowelizująca wprowadza zmiany w wydawaniu pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz pozwoleń na układanie i utrzymywanie kabli […]

Planowana nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego

W dniu 27 września 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy zakładającej nowelizację m.in. kodeksu postępowania cywilnego. Obecnie projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Jedną z najbardziej istotnych zmian, jakie zostały zaproponowane, jest podniesienie z 75 tys. zł do 100 tys. zł wartości przedmiotu sporu w sprawach o prawa […]

Nowelizacja prawa budowlanego – elektroniczny dziennik budowy i elektroniczna książka obiektu budowlanego

Nowelizacja Prawa Budowlanego – czyli w pełnym brzmieniu „ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie sposobu finansowania programów mieszkaniowych”, została podpisana przez Prezydenta RP dnia 20 lipca 2022 roku, a następnie opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 26 lipca 2022 r. Znaczna część zapisów weszła w życie już z […]

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Z dniem 13 października 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu spółek handlowych, wprowadzona na mocy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie do Kodeksu spółek handlowych regulacji dotyczących tzw. prawa holdingowego, tj. prawa grupy spółek. W ramach […]

Nowy radca w zespole Kancelarii

Z dużą radością informujemy, że nasza Koleżanka – mecenas Justyna Florek – złożyła w ubiegłym tygodniu ślubowanie i powiększyła grono radców prawnych w naszej Kancelarii. Aplikację radcowską odbywała pod patronatem mec. Macieja Grudzińskiego, a z naszą Kancelarią związana jest nieprzerwanie od 2017 roku. Serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów na nowej drodze zawodowego życia!

Wygrany proces dla Klienta w sprawie roszczeń w związku z międzynarodową dostawą owoców

Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria z sukcesem reprezentowała Klienta z jednego z państw bałkańskich w sporze sądowym z polskim przedstawicielstwem międzynarodowej korporacji logistycznej. W sprawie zapadł właśnie prawomocny wyrok sądu drugiej instancji, w którym podtrzymano korzystne dla naszego Klienta rozstrzygnięcie. W tle powództwa naszego Klienta rysowała się kwestia rzekomego zniszczenia towaru (egzotycznych owoców). Towar […]

Wygrany proces dot. międzynarodowej sprzedaży produktów zbożowych

W zakończonym właśnie procesie sądowym nasza Kancelaria z sukcesem reprezentowała producenta zbóż w sporze z dużym podmiotem zajmującym się m.in. międzynarodowym obrotem towarami rolnymi. Choć strony współpracowały od dłuższego czasu, do Klienta naszej Kancelarii dość niespodziewanie skierowane zostało roszczenie z tytułu rzekomej niezgodności towaru z zamówieniem. Klient dodatkowo został obciążony kosztami międzynarodowego transportu sprzedanego wcześniej […]

Aplikant radcowski Justyna Florek z pozytywnym wynikiem egzaminu na radcę prawnego.

Mamy ogromną przyjemność poinformować, że Nasza Koleżanka – aplikant radcowski Justyna Florek, otrzymała pozytywny wynik z egzaminu zawodowego. Serdecznie gratulujemy i niezmiernie cieszymy się, że nasz zespół powiększa się o kolejnego radcę prawnego.   /SEK/

Egzamin radcowski 2022 r.

W dniu 10 maja rozpoczyna się egzamin zawodowy dla przyszłych radców prawnych. Zmagania potrwają cztery dni i zakończą się w piątek (13 maja) ośmiogodzinnym blokiem obejmującym ostatnią część egzaminu. Wśród zdających jest nasza kancelaryjna Koleżanka – aplikant radcowski Justyna Florek. Wszystkim osobom podchodzącym do egzaminu życzymy powodzenia !   /SEK/

  • 1
  • 2
  • 3
  • 18