Mailto

AKTUALNOŚCI

02.04.2020 r.

Wpływ epidemii na ład korporacyjny, czyli nowelizacja Kodeksu spółek handlowych

Oprócz szeroko omawianego obecnie w mediach i artykułach prasowych, wpływu epidemii na sytuację ekonomiczną przedsiębiorców i odczuwalną stagnację na rynku gospodarczym, a także rozwiązaniach prawnych w związku z nią wprowadzonych, warto również zwrócić uwagę na bieżące funkcjonowanie kapitałowych spółek prawa handlowego, które przecież nie mogą sobie pozwolić na wstrzymanie działalności korporacyjnej. W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Sejm dnia 31 marca 2020 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy […]

27.03.2020 r.

Sektor żeglugi śródlądowej w obliczu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz związanej z nim okresowej kontroli granicznej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjęło działania mające na celu zminimalizowanie wystąpienia ewentualnych negatywnych skutków dla branży żeglugi śródlądowej. Ministerstwo zwróciło się do odpowiednich organów państwowych o zwolnienie z obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla załóg statków żeglugi śródlądowej oraz umożliwienie statkom żeglugi śródlądowej przekroczenia granicy z Republiką Federalną Niemiec na Odrze. Ministerstwo podjęło […]

26.03.2020 r.

Deklaracja Torremolinos

W pierwszej połowie marca 2020 r., podczas Ministerialnej Konferencji Morskiej Wysokiego Szczebla Unii Europejskiej, która odbyła się w Opatiji (Chorwacja), kolejne trzy kraje, w tym Polska, podpisały „Deklarację Torremolinos”, na mocy której państwa publicznie wyrażają wolę ratyfikacji Umowy Kapsztadzkiej z 2012 roku w terminie do 10. rocznicy jej przyjęcia, tj. do 11 października 2022 roku. Deklaracja Torremolinos została otwarta do podpisu na konferencji IMO w październiku […]

10.03.2020 r.

Klauzula arbitrażowa w umowie REPAIRCON – ważne rozstrzygnięcie Sądu Apelacyjnego

W zakończonym niedawno procesie o zapłatę, wytoczonym przez jedną z krajowych stoczni, nasza Kancelaria reprezentowała pozwanego armatora. Głównym wątkiem postępowania stała się jednak nie sama należność pieniężna lecz klauzula arbitrażowa zawarta w kontrakcie. Tę złożoną sprawę prowadzili wspólnie radca prawny Maciej Grudziński i aplikant radcowski Agata Grosicka, którzy na przestrzeni kilku miesięcy opracowali koncepcję prowadzenia procesu oraz zebrali argumentację podzieloną ostatecznie przez sąd apelacyjny. W rezultacie, pozew […]

03.03.2020 r.

Prawo przedsiębiorcy do błędu

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych. Na jej mocy, w ustawie Prawo przedsiębiorców wprowadzono art. 21a, który przyznaje przedsiębiorcom nowe prawo do błędu. Zmiana dotyczy przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którzy naruszą przepisy prawa związane z wykonywaną działalnością gospodarczą w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia […]

23.01.2020 r.

Obowiązek strony internetowej dla wszystkich spółek akcyjnych i spółek komandytowo-akcyjnych

Od 1 stycznia 2020 r. każda spółka akcyjna oraz każda spółka komandytowo-akcyjna funkcjonująca w obrocie ma dodatkowy, nowy obowiązek posiadania własnej strony internetowej. Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych z dnia 30 sierpnia 2019 r., wprowadziła postanowienie, zgodnie z którym „Spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia […]

09.01.2020 r.

Prosta spółka akcyjna, jako nowy rodzaj spółki kapitałowej

W dniu 1 marca 2020 r. wchodzi w życie ustawa nowelizująca Kodeks spółek handlowych. Główną zmianą jest wprowadzenie do obrotu prawnego nowego typu spółki kapitałowej. Obok spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej, ustawodawca wprowadza prostą spółkę akcyjną (w skrócie: PSA). PSA łączy cechy spółki osobowej ze spółką kapitałową. Podobnie jak w spółkach osobowych, w PSA możliwe będzie wnoszenia wkładu w postaci pracy lub usług. […]

23.12.2019 r.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

  W imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co.” życzymy Państwu, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia były spędzone w gronie najbliższych oraz przyniosły Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu, zaś w nadchodzącym Nowym 2020 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczały.   Zespół RG & Co.

02.12.2019 r.

Zmiana kwalifikacji prawnej roszczenia jako podstawa uchylenia wyroku (Konwencja CMR, a odpowiedzialność deliktowa)

W procesie gospodarczym o zapłatę odszkodowania z tytułu rzekomego nienależytego wykonania umowy przewozu, nasza Kancelaria reprezentowała dużego międzynarodowego przewoźnika drogowego występującego w charakterze pozwanego (nadawcy). Proces dotyczył roszczenia o odszkodowanie, jakiego od naszego klienta domagał się przewoźnik faktyczny ukarany karą administracyjną za wykonanie przewozu bez wymaganego zezwolenia. Blisko dwuletni proces sądowy obejmował pomoc prawną w jednym z państw europejskich. Nasza Kancelaria prezentowała stanowisko […]

29.10.2019 r.

1 listopada kancelaria będzie nieczynna.

Informujemy, że w związku ze świętem przypadającym na 1 listopada nasze biuro bedzie nieczynne. Jednakże, wybrane osoby będą na bieżąco kontrolować skrzynkę pocztową i przekazywać wiadomości mailowe do odpowiednich osób. W pilnych sprawach uprzejmie prosimy o kontakt z poszczególną osobą korzystając z danych zawartych w zakładce „zespół”.   /SEK/

20.09.2019 r.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochód marynarzy wolny od PIT

W dniu 13 września 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Głównym celem ww. ustawy jest poszerzenie zwolnienia dochodów marynarzy, będących obywatelami państw członkowskich UE lub należących do EOG, uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich, od podatku dochodowego od osób fizycznych. Ustawa wprowadza postanowienia, zgodnie z którymi wolne od […]

26.07.2019 r.

Demurrage w przewozach morskich

W ostatnim numerze czasopisma „Namiary na Morze i Handel” ukazał się artykuł autorstwa Macieja Grudzińskiego traktujący o demurrage w przewozach morskich. Serdecznie zachęcamy do lektury. Demurrage w przewozach morskich

11.07.2019 r.

Konwencja Strasburska z 2012 r. w sprawie ograniczenia odpowiedzialności w żegludze śródlądowej (CLNI 2012) weszła w życie

Holandia stała się czwartym krajem, który ratyfikował Konwencję Strasburską w sprawie ograniczenia odpowiedzialności w żegludze śródlądowej (tzw. Konwencję CLNI 2012). Zważywszy, że Konwencja była wcześniej ratyfikowana przez Serbię, Węgry i Luksemburg, z chwilą ratyfikacji przez Królestwo Niderlandów wypełniony został konwencyjny wymóg uzyskania minimalnej liczby państw ratyfikujących ten akt prawny. Jednocześnie Holandia, Luksemburg i Niemcy wypowiedziały Konwencję CLNI 1988. Zgodnie z postanowieniami Konwencji, regulacje prawne […]

24.05.2019 r.

RG & Co. and CJC Shipping Law Seminar 2019

  W dniu 22 maja 2019 r. w szczecińskim hotelu Radisson odbyła się konferencja „Shipping Law Seminar” współorganizowana przez prawników z firmy Campbell Johnston Clark (Londyn) i naszą Kancelarię. Tematem wiodącym była postępująca informatyzacja shippingu, w tym nowe wyzwania i zagrożenia dla armatorów i czarterujących. Pojawił się również wątek finansowania branży, w tym wpływu wymogów z zakresu ochrony środowiska na koszty transportu morskiego. Impreza zgromadziła armatorów, ubezpieczycieli […]

20.05.2019 r.

Herring Meeting 2019

W ubiegły piątek (17.05.2019) odbyło się coroczne spotkanie branży morskiej Herring Meeting 2019, na które przybyło blisko 2 000 osób związanych z shippingiem i branżą transportową. Po raz pierwszy impreza odbyła się w hali Netto Arena. Jak co roku, wśród uczestników nie zabrakło zespołu naszej Kancelarii i zaproszonych przez nas gości.

15.05.2019 r.

Herring Meeting Szczecin 2019 – spotkanie branży morskiej

Już niespełna kilka dni pozostało do corocznego spotkania skupionego wokół branży morskiej, które odbędzie się 17 maja 2019 roku na terenie Netto Areny. I w tym roku, obok przedstawicieli szczecińskich firm morskich oraz organizacji związanych z gospodarką morską, pojawi się nasza Kancelaria. Więcej na temat imprezy można znaleźć na stronie http://herring.szczecin.pl/

18.04.2019 r.

Oferta w formie skanu podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W ostatnich tygodniach nasza Kancelaria podjęła się szczegółowej analizy problematyki prawnej związanej z formą oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Problem analizowany był przez naszą Kancelarię na kanwie postępowań odwoławczych na rzecz naszych Klientów, których oferty zostały odrzucone przez Zamawiającego ze względu na rzekomy brak przepisanej formy. Uczestnicy postępowania złożyli oferty w przetargu nieograniczonym w formie elektronicznej, powstałe poprzez pierwotny wydruk dokumentu, a następnie zeskanowanie […]

12.04.2019 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

Dnia 11 kwietnia 2019 roku odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego poruszająca problematykę przewozu ładunków drogą morską, na której zebrały się wszystkie osoby zainteresowane prawnymi aspektami związanymi z przewozem ładunku morskimi statkami handlowymi, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, administracji morskiej, prawników, praktyków oraz studentów prawa ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce. II panel konferencji poświęcono odpowiedzialności i roszczeniom, jakie muszą […]

06.03.2019 r.

Nowelizacja KSH: zwrot zaliczki wypłaconej na poczet przewidywanej dywidendy.

Z dniem 1 marca 2019 r. weszła w życie zmiana przewidziana w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, na mocy której w art. 195 Kodeksu spółek handlowych dodano § 11. Zgodnie z nowododanym przepisem w przypadku, gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona wspólnikom, a spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk […]

31.01.2019 r.

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

W dniu 25 stycznia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości. Platforma będzie państwową osobą prawną. Fundatorem Platformy będzie Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Celem Platformy ma być działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia […]

22.01.2019 r.

Raport BIMCO 2018 – przegląd terminali masowych

18 stycznia 2019 r. największe na świecie stowarzyszenie armatorskie BIMCO, opublikowało swój coroczny raport z przeglądu terminali masowych w różnych portach świata. Wyniki oparto na ankietach otrzymanych ze 144 statków obejmujących 381 terminali. Wspomniane ankiety zawierają 36 pytań podzielonych na 5 kategorii głównych: miejsce cumowania, usługi w porcie, wyposażenie portu, kontakt między portem a statkiem, obsługa załadunku i rozładunku. W raporcie za 2018 r. wyróżniono […]

11.01.2019 r.

Kostaryka przystępuje do międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim (SAR) z dnia 27 kwietnia 1979 r., sporządzonej w Hamburgu

W dniu 7 stycznia 2019 r. w siedzibie IMO w Londynie Ambasador Kostaryki w Wielkiej Brytanii, Rafael Ortiz Fábrega, spotkał się z sekretarzem generalnym IMO, Kitackiem Limem w celu złożenia dokumentu przystąpienia do Międzynarodowej Konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim (SAR). Tym samym Kostaryka stała się 112 państwem, które przystąpiło do traktatu. Obecnie sygnatariusze Konwencji reprezentują ponad 80% światowego tonażu statków handlowych.   /JF/

02.01.2019 r.

Zmiany w Kodeksie Pracy

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie zmiany w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy. Nowelizacja m.in. przewiduje, że wypłata wynagrodzenia ma być dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. W związku z powyższym, w art. 22 § 2 dodano pkt 3, zgodnie z którym pracodawca ma prawo żądać […]

28.12.2018 r.

Ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa o kosztach komorniczych

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, które zastąpią obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Wraz z wejściem w życie powyżej wskazanych aktów prawnych, znowelizowane zostaną przepisy m.in. Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. […]

24.12.2018 r.

Wesołych Świąt oraz Szczęśliwego Nowego Roku!

W imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co.” życzymy Państwu, aby zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, spędzone w gronie najbliższych, przyniosły Państwu wiele radości, ciepła i optymizmu, zaś w nadchodzącym Nowym 2019 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczały.   Zespół RG & Co.

17.12.2018 r.

Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Japonią

Umowa o partnerstwie gospodarczym podpisana 17 lipca 2018 r. między Unią Europejską a Japonią, została zatwierdzona przez Parlament Europejski w środę 12 grudnia 2018 r. Umowa ta przewiduje zniesienie większości istniejących dotychczas ceł, gdyż ponad 90% unijnego eksportu do Japonii będzie wolne od cła. Dotyczy to przede wszystkim produktów przemysłowych i spożywczych. Po pełnym wdrożeniu umowy, zniesienie ceł będzie dotyczyć aż 97% […]

12.12.2018 r.

Zmiany w Konwencji MARPOL

Konwencja MARPOL to międzynarodowa umowa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, która została przyjęta na Międzynarodowej Konferencji w sprawie zanieczyszczania mórz zorganizowanej przez Międzynarodową Organizację Morską [dalej: „IMO”] w Londynie w 1973. W dniach 24-28 października 2016 w Londynie odbyło się 70 posiedzenie Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego (Marine Environment Protection Committee, dalej: „MEPC”) IMO. Na posiedzeniu tym przyjęte zostały zmiany dotyczące m.in. zużycia paliwa przez statki […]

05.12.2018 r.

Kolejne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która oprócz utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, wprowadza zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany dotyczą art. 19e regulującego składanie dokumentów finansowych drogą elektroniczną, a polegają w szczególności na doprecyzowaniu przepisów regulujących możliwość dołączania po 30 września 2018 r. dokumentów finansowych, które sporządzone zostały w formie papierowej przed tą datą, jak również […]

27.11.2018 r.

Senat przyjął nowelizację ustawy o rybołówstwie morskim

W dniu 23 listopada 2018 r. Senat RP przyjął bez poprawek ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in. utworzenie centralnego organu administracji rządowej powoływanego przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa i podległego bezpośrednio temu ministrowi – Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku w miejsce obecnie działających trzech […]

05.11.2018 r.

Granica morska na Morzu Bałtyckim – porozumienie polsko-duńskie

W dniu 1 listopada 2018 r. Rzeczpospolita Polska i Królestwo Danii osiągnęły porozumienie co do przebiegu granicy morskiej na Morzu Bałtyckim. Po wielu latach Dania i Polska uzgodniły przebieg morskiej granicy na Morzu Bałtyckim, która, po wejściu w życie stosownej Umowy, podzieli szelfy kontynentalne i wyłączne strefy ekonomiczne obydwu państw w części Morza Bałtyckiego znajdującej się na południe od Bornholmu. Regulacje te dążą do zapewnienia przejrzystości prawnej w regionie […]

02.11.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 26 października 2018 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje m.in. zmiany dotyczące zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku. Dotychczas spadkobierca, który chciał zbyć nieruchomości nabyte w drodze spadku bez płacenia podatku, musiał odczekać 5 lat od […]

29.10.2018 r.

Ratyfikacja poprawek do Konwencji o pracy na morzu (MLC).

W dniu 17 października 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 września 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. Dotychczas do postanowień Konwencji trzykrotnie wprowadzano poprawki podczas Międzynarodowych Konferencji Pracy: w 2014 r., w 2016 r. oraz w 2018 r. Poprawki z 2016 r. wprowadzają niezbędne zmiany do jej […]

26.10.2018 r.

Morski Fundusz Rozwoju – trwają prace nad projektem nowej ustawy

W dniu 8 października 2018 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ujawniony został projekt ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju opracowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W projekcie tym zaproponowano środki mające na celu głównie wypełnienie luki w zakresie braku wystarczającej infrastruktury instytucjonalnej i środków finansowych na rozwój szerokorozumianego sektora gospodarki morskiej. Projekt przewiduje utworzenie przez instytucje wyznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej […]

22.10.2018 r.

Zmiany w użytkowaniu wieczystym.

W dniu 5 października 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zgodnie z ww. aktem prawnym, z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształci się w prawo własności tych gruntów. Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane […]

15.10.2018 r.

XIX Spotkanie Biznesu Morskiego Wybrzeża Gdańskiego Wspólna Kaczka 2018r.

W dniu 12 października 2018r. w Gdyni odbyło się coroczne wydarzenie „Wspólna Kaczka” (ang. Duck Meeting), które przyciąga przedstawicieli biznesu morskiego oraz firmy zajmujące się obsługą przedsiębiorstw zbudowanych wokół szeroko rozumianej gospodarki morskiej z całej Polski, jak i zagranicy. I w tym roku nie zabrakło na nim przedstawiciela naszej Kancelarii – radcy prawnego Macieja Grudzińskiego. Więcej o wydarzeniu można przeczytać na stronie organizatora spotkania: […]

09.10.2018 r.

Rezygnacja jedynego członka zarządu – planowana nowelizacja Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów projektem zmiany niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (tzw. Pakiet MŚP) nowelizacji ulegnie również Kodeks spółek handlowych. Zmiany dotyczą m.in. art. 202 k.s.h. (wygaśnięcie mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) i polegają na dodaniu paragrafu 6 w brzmieniu: „Jedyny członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie ich zgromadzenie”. Przepis ten może […]

05.10.2018 r.

Projekt zmian w prawie gospodarczym i podatkowym.

W dniu 25 września 2018 r. Rząd przyjął pakiet ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw (tzw. Pakiet MŚP), którego pomysłodawcą jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Jest to kolejna po pakiecie 100 zmian oraz Konstytucji Biznesu propozycja mająca wesprzeć działalność polskich przedsiębiorców. Projekt ten zawiera około 50 uproszeń zarówno w prawie gospodarczym, jak i podatkowym.   /JF/

28.09.2018 r.

Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

W czerwcu weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Najważniejsze zmiany dotyczyły objęcia systemem monitorowania przewozów towarów również przewozów kolejowych, a także poszerzenia katalogu towarów objętych tym systemem. Systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów poza olejem roślinnym, paliwem, suszem tytoniowym oraz alkoholem skażonym objęte zostały również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty lecznicze oraz wyroby medyczne […]

14.09.2018 r.

Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej

Prezydent ratyfikował Konwencję dotyczącą pomierzania statków żeglugi śródlądowej sporządzoną w Genewie 15 lutego 1966 r. oraz wypowiedział Konwencję dotyczącą pomierzania statków żeglugi śródlądowej sporządzoną w Paryżu 27 listopada 1925 r. Ratyfikacja powyższej Konwencji, przy jednoczesnym wypowiedzeniu Konwencji sporządzonej w Paryżu pozwoli między innymi na zrównanie statutu polskich statków, poprzez uznanie ich świadectw pomiarowych z tożsamymi dokumentami wydawanymi przez państwa strony tej Konwencji. Konwencja […]

31.08.2018 r.

Ustawa o tachografach

W poniedziałek (3.09.2018 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu tachografów. Ustawa wprowadza rozwiązania ograniczające możliwość manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, co mają zapewnić nowe zasady ich instalacji, naprawy oraz sprawdzania. Jednym z nowych rozwiązań jest procedura kontroli w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że do tachografu zostało podłączone urządzenie niedozwolone. Wówczas funkcjonariusz służby […]

29.08.2018 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej ustawę o rybołówstwie morskim

W projekcie przyjęto nowe rozwiązania, które mają na celu poprawę funkcjonowania inspekcji rybołówstwa morskiego oraz ujednolicenie procedury i standardów ich działania. Jednym z nowych rozwiązań będzie powołanie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku, który jako organ centralnej administracji rządowej zostanie utworzony w miejsce okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku. W projekcie rozszerzono ponadto listę dokumentów dołączanych do wniosku o wpis statku do Rejestru statków […]

20.08.2018 r.

Od 1.01.2019 r. zmiana sposobu opodatkowania marynarzy pracujących dla nowozelandzkich armatorów

W związku z ratyfikacją przez Nową Zelandię wielostronnej konwencji podatkowej MLI, od stycznia 2019 r. zmianie ulegną przepisy dotyczące kwestii rozliczeniowych dochodów polskich marynarzy uzyskiwanych z tytułu pracy u nowozelandzkich armatorów. Metoda unikania podwójnego opodatkowania zostanie zmieniona z metody wyłączenia z progresją na metodę proporcjonalnego zaliczenia.   /AG/

17.08.2018 r.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą ustawę o żegludze śródlądowej.

Na mocy jej postanowień przeprowadzona zostanie reorganizacja urzędów żeglugi śródlądowej, w tym zmniejszeniu ulegnie liczba urzędów centralnych z obecnie istniejących ośmiu do jedynie trzech – z siedzibą w Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Pozostałe pięć urzędów zostanie przekształcone w delegatury. Reforma ta związana jest z nowymi zadaniami przewidzianymi dla urzędów żeglugi śródlądowej, które nakłada ustawa – Prawo wodne.   /JF/

14.08.2018 r.

Status prawny Morza Kaspijskiego uregulowany

W niedzielę (12.08.2018 r.) podczas szczytu państw nadkaspijskich podpisano Konwencję regulującą status prawny Morza Kaspijskiego, który do tej pory stanowił skomplikowany problem polityczno-prawny w stosunkach międzynarodowych. Morze Kaspijskie na mocy podpisanego dokumentu ma posiadać szczególny status prawny, odmienny od statusu morza i jeziora. Uregulowania Konwencji mają doprowadzić do uzyskania pełnej jurysdykcji przez państwa nadbrzeżne nad surowcami znajdującymi się pod dnem morza, co może mieć […]

17.07.2018 r.

Nowe terminy przedawnienia roszczeń

9 lipca 2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, na mocy której obowiązują nowe terminy przedawnienia roszczeń. Zgodnie z nowelizacją, co do zasady, roszczenia ulegają 6-letniemu terminowi przedawnienia (uprzednio termin ten wynosił 10 lat). Bez zmian pozostaje natomiast 3-letni termin przedawnienia roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Modyfikacji uległ także termin […]

13.06.2018 r.

6. Międzynarodowy Kongres Morski

Gospodarka morska, inwestycje w nadmorskie nieruchomości, innowacje, ekologia – to tylko kilka zagadnień poruszanych podczas szóstej edycji Międzynarodowego Kongresu Morskiego skupiającego wokół siebie przedsiębiorców, menedżerów, ekspertów z Polski i Europy. Obok organizacji związanych z gospodarką morską, pojawi się reprezentant naszej Kancelarii – Mecenas Piotr Rosicki. Wydarzenie odbędzie się w dniach 15 i 16 czerwca 2018 r. i towarzyszyć będzie obchodom Światowych Dni Morza. […]

07.06.2018 r.

Odsetki na gruncie Konwencji CMR.

Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) z dnia 19 maja 1956 r. (dalej zwana: „Konwencją CMR”) w art. 27 ust. 1 reguluje kwestię odsetek należnych od odszkodowania należnych od przewoźnika na podstawie przepisów tego aktu prawnego. Zgodnie z art. 27 ust. 1 osoba uprawniona może żądać odsetek od kwoty odszkodowania. Odsetki te, w wysokości 5% rocznie, liczą się od […]

15.05.2018 r.

Nowa ustawa – Prawo przedsiębiorców już obowiązuje.

W dniu 30 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, która w obecnym stanie prawnym jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą w Polsce jednym z najważniejszych aktów prawnych i stanowi jedną z pięciu ustaw składających się na tzw. „Konstytucję Biznesu”. Przepisy wprowadzające Prawo przedsiębiorców zmieniają około 200 aktów prawnych, w tym tak ważne ustawy jak Kodeks cywilny, […]

19.04.2018 r.

Nowa ustawa o Sądzie Najwyższym weszła w życie.

3 kwietnia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, która istotnie reorganizuje dotychczasowy system prawny.   Po pierwsze Sąd Najwyższy został rozbudowany o dwie nowe izby: Izbę Dyscyplinarną – do której właściwości należą przykładowo: sprawy dyscyplinarne sędziów Sądu Najwyższego, sprawy rozpatrywane przez SN w związku z postępowaniami dyscyplinarnymi prowadzonymi m.in. na podstawie ustaw: prawo o adwokaturze, o radcach prawnych, […]

18.04.2018 r.

Herring Meeting 2018 – spotkanie branży morskiej

Już niespełna miesiąc pozostał do corocznego spotkania skupionego wokół branży morskiej, które odbędzie się 18 maja 2018 roku na terenie Międzynarodowych Targów Szczecińskich. I w tym roku, obok przedstawicieli szczecińskich firm morskich oraz organizacji związanych z gospodarką morską, pojawi się nasza Kancelaria. Więcej na temat imprezy można znaleźć na stronie http://herring.szczecin.pl/  

30.03.2018 r.

Wesołych Świąt!

W imieniu Kancelarii Radców Prawnych „Rosicki, Grudziński & Co.” życzymy Państwu zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, wiosennego nastroju oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.   Zespół RG & Co.

22.03.2018 r.

Nowelizacja ustawy o KRS – elektroniczne dokumenty finansowe.

15 marca 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje ona obowiązek składania sprawozdań finansowych i innych dokumentów towarzyszących wyłącznie drogą elektroniczną.   Początkowym w okresie przejściowym tj. w dniach od 15 marca do 30 września 2018 roku, ustawodawca dopuścił możliwość dołączenia do wniosku elektronicznej kopii dokumentów finansowych w postaci […]

01.02.2018 r.

Odpowiedzialność przewoźnika, a rozbój – pojęcie siły wyższej w Prawie przewozowym

Obecnie, na Polskim rynku przewozu towarów, coraz większą rolę odgrywa transport międzynarodowy, który podlega przepisom Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR). Nie można jednak pomijać znaczenia, nadal powszechnie praktykowanego krajowego przewozu towarów, który regulowany jest ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (dalej: Prawo przewozowe). W tym kontekście, warto przyjrzeć się wydanej już dość dawno, […]

22.01.2018 r.

Szersze granice obrony koniecznej – nowelizacja kodeksu karnego

W dniu 19 stycznia 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 20) wprowadzająca szersze granice obrony koniecznej. Zgodnie z nowelizacją, do art. 25 kodeksu karnego dodano zapis, zgodnie z którym „nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu […]

19.01.2018 r.

Skrócenie terminów przedawnienia – nowelizacja coraz bliżej

16 stycznia 2018 r. Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez Ministra Sprawiedliwości projekt ustawy zmieniającej Kodeks cywilny oraz niektóre inne ustawy. Nowelizacja ta przewiduje m. in. skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń. Ustawa zmieniająca zakłada skrócenie do 6 lat obecnego 10-letniego terminu przedawnienia roszczeń. Bez zmian pozostanie natomiast regulacja, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, obowiązuje 3-letni […]

03.01.2018 r.

Pierwsza połowa 2018 r. przyniesie wiele zmian dla przedsiębiorców

Rok 2018 przyniesie dla przedsiębiorców wiele zmian w prawie. Poniżej przedstawione zostały te z nich, które zaczęły lub zaczną obowiązywać w pierwszej połowie roku. Zmiany w KRS Od 1 stycznia 2018 r. na przedsiębiorcach prowadzących spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę komandytowo-akcyjną oraz spółkę europejską ciąży nowy obowiązek. Mianowicie, chodzi o ujawnienie w Krajowym Rejestrze Sądowym wzmianek o złożeniu sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej oraz skonsolidowanego sprawozdania […]

10.12.2017 r.

Sprzedaż i transport sekcji okrętowych i innych ładunków „heavylift” – prezentacja Kancelarii w Międzyzdrojach

Mec. Maciej Grudziński był jednym z prelegentów podczas grudniowego seminarium organizowanego przez Zachodniopomorski Klaster Morski. Wiodącym tematem konferencji był przemysł stoczniowy. Debatę w Międzyzdrojach otwierali przedstawiciele Grupy MARS Shipyards & Offshore oraz stoczni MSR Gryfia w Szczecinie, którzy m.in. przedstawili informacje na temat kierunków rozwojów branży stoczniowej w Polsce i innych krajach. Mec. Maciej Grudziński w blisko czterdziestominutowej prezentacji przedstawiał natomiast najciekawsze problemy prawne związane […]

28.11.2017 r.

Konferencja NaviRail 2017 w Szczecinie

W dniach 18 – 19 października obyła się pierwsza edycja Konferencji NaviRail 2017. Specjaliści i entuzjaści zajmujący się żeglugą morską i śródlądową oraz transportem spotkali się w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia w Szczecinie. Uczestnikami byli również reprezentanci firm z branży transportu morskiego, śródlądowego i kolejowego. Gościem honorowym był natomiast Jerzy Materna – sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wydarzenie zorganizował Zarząd Morskich […]

23.11.2017 r.

Postęp w pracach IMO nad strategią dotyczącą redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków

Podczas drugiego spotkania Międzysesyjnej Grupy Roboczej ds. Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych Ze Statków (ang. Intersessional Working Group on Reduction of Greenhouse Gas (GHG) Emissions from Ships), która odbyła się w dniach 23 – 27 października 2017 r., poczyniono postępy w opracowaniu wstępnej strategii IMO dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych (dalej: GHG) ze statków. Strategia ma na celu wypracowanie […]

20.11.2017 r.

Prawo przedsiębiorców – nowa ustawa zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Z oficjalnych informacji wynika, że ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zostanie uchylona z dniem 1 marca 2018 r. Zastąpi ją nowa ustawa – Prawo przedsiębiorców, nad którą trwają prace legislacyjne. Projekt ustawy opiera się na zasadach mających na celu urzeczywistnienie wolności działalności gospodarczej i wyznaczenie ogólnych ram jej prowadzenia. Projekt przewiduje między innymi wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej (kierowanej […]

08.11.2017 r.

Konwencja CLNI ratyfikowana przez Węgry

Węgierski Parlament przyjął ustawę ratyfikującą Konwencję o ograniczeniu odpowiedzialności w żegludze śródlądowej (dalej „Konwencję CLNI”). Konwencja ta dotyczy ograniczenia odpowiedzialności finansowej armatora za przewożony ładunek, który uległ uszkodzeniu, utracie lub zniszczeniu podczas transportu wodnymi drogami śródlądowymi. Jej pierwotna wersja została przyjęta w 1988 r., natomiast weszła ona w życie w 1997 r. W 2012 r. Konferencja Dyplomatyczna zwołana przez Centralną Komisję Żeglugi na Renie (CCNR), przyjęła, […]

06.11.2017 r.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapowiada powstanie Morskiego Funduszu Inwestycyjnego

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają prace mające na celu utworzenie Morskiego Funduszu Inwestycyjnego. Fundusz ten ma stanowić instytucję kapitałową, której środki wykorzystywane będą do finasowania inwestycji sektora gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności armatorów, portów morskich oraz przemysłu stoczniowego. Na początku października odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego do spraw utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, którego głównym celem […]

06.11.2017 r.

Przeniesienie siedziby spółki za granicę – ważny wyrok TSUE

Dnia 25 października 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał ważny wyrok dla przedsiębiorców planujących przeniesienie siedziby spółki z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. W związku z toczącym się postępowaniem zapoczątkowanym wnioskiem o wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego spółki, który to wniosek sądy krajowe niższej instancji oddalały, sprawa, na skutek skargi kasacyjnej, trafiła w ostateczności do Sądu Najwyższego. Ten postanowił zwrócić […]

16.10.2017 r.

Konferencja „Nasz Ocean”

W dniach 5 – 6 października br. na Malcie odbyła się konferencja „Nasz Ocean”, której gospodarzem była Unia Europejska. W trakcie wydarzenia, Unia Europejska zobowiązała się do podjęcia działań na całym świecie, mających na celu poprawę stanu zdrowotnego, czystości i bezpieczeństwa oraz poziomu ochrony mórz. Ma to stanowić zachętę zarówno dla rządów jak i podmiotów sektora prywatnego, by zmierzyć się z wyzwaniami związanymi ze stanem oceanów. […]

27.09.2017 r.

Jubileusz 35-lecia Samorządu Radców Prawnych

Obchody Jubileuszu 35-lecia Samorządu Radców Prawnych odbyły się w sobotę 23 września 2017 r. na Zamku Królewskim w Warszawie. Program uroczystości Ramowy porządek obchodów Jubileuszu, rozpoczynających się o godzinie 18 obejmował m.in.: 19.00 – część oficjalną, wręczenie odznak honorowych „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”, 20.00 – spotkanie w ogrodach Pałacu Zamoyskich o charakterze koktajlowym. Wśród uczestników znalazł się m.in. zastępca Szefa Kancelarii […]

13.09.2017 r.

Nowa ustawa Prawo wodne już od 2018 roku

Prace nad reformą Prawa wodnego miały na celu, przede wszystkim, implementację Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (zwanej dalej Ramową Dyrektywą Wodną), która w preambule stanowi, że wspólnotowa polityka wodna wymaga przejrzystych i spójnych ram legislacyjnych. Co za tym idzie, na poziomie krajowym, konieczne stało się wprowadzenie przepisów prawnych zapewniających pełną […]

24.08.2017 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Z końcem lipca Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Ustawa wprowadzająca system monitorowania drogowego przewozu towarów wrażliwych, tj. m.in. paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego, weszła w życie w kwietniu bieżącego roku, a proponowane zmiany mają uzupełnić dotychczasowy system o dane geolokalizacyjne zgłaszane do istniejącego już rejestru teleinformatycznego. Na wspomniane wyżej dane geolokalizacyjne mają się składać […]

25.07.2017 r.

Ustawa o sukcesji dla firm kolejną zmianą w ramach pakietu „100 zmian dla firm”

Ministerstwo Rozwoju przygotowało projekt ustawy o sukcesji dla firm, który ma zostać poddany konsultacjom publicznym i uzgodnieniom międzyresortowym. Wskazuje się, iż na dzień dzisiejszy jednoosobową działalność gospodarczą prowadzą ponad 2 miliony przedsiębiorców. W związku z tym, że firmy te osiągają coraz większe obroty i tworzą coraz więcej miejsc pracy, a także prowadzone są często przez całe rodziny, w ocenie Ministerstwa Rozwoju koniecznym stało się wprowadzenie zmian […]

21.07.2017 r.

Zmiany w zasadach ustanawiania hipoteki przymusowej

Powyższe związane jest z wydaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 października 2016 r., w którym TK orzekł, iż art. 7541 §1 k.p.c. w zakresie w jakim odnosi się do zabezpieczenia przez obciążenie nieruchomości obowiązanego hipoteką przymusową jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 oraz art. 45 ust. 1 Konstytucji. Rozstrzygając niniejszą kwestię Trybunał zaakcentował, iż „wprowadzając termin, po upływie […]

10.07.2017 r.

Zmiana w sposobie obliczania terminu przedawnienia roszczeń deliktowych

W dniu 27 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1132) wprowadzająca zmiany nie tylko w zakresie prawa ochrony konkurencji, lecz również w prawie cywilnym, w zakresie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Ustawa miała na celu implementację przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia […]

07.07.2017 r.

Odpowiedzialność przewoźnika na gruncie Konwencji CMR za osoby, przy pomocy których wykonuje przewóz

Zgodnie z tym artykułem przewoźnik odpowiada, jak za swoje własne czynności i zaniedbania, za czynności i zaniedbania swoich pracowników i wszystkich innych osób, do których usług odwołuje się w celu wykonania przewozu, kiedy ci pracownicy lub te osoby działają w wykonaniu swych funkcji. Zasada wprowadzona przez art. 3 Konwencji CMR ma istotne znaczenie, ponieważ przewoźnik rzadko wykonuje przewóz osobiście. Najczęściej posługuje się on swoimi pracownikami lub podwykonawcami, którzy […]

12.06.2017 r.

Komisja Europejska przygotowuje zmiany w transporcie drogowym

Zmiany mają ujednolicić system poboru opłat w państwach członkowskich, m.in. zlikwidować naklejki i winietki, które obecnie są jednym za sposobów poboru opłat za przejazd. Planowane jest również wprowadzenie płacy minimalnej dla kierowców wykonujących transporty międzynarodowe. Wykonując przewozy na terytorium państwa członkowskiego (przewozy kabotażowe), będą podlegać przepisom o płacy minimalnej obowiązującym w państwie, gdzie przewóz jest wykonywany. Warunkiem jest przebywanie określonej liczby dni w miesiącu […]

08.06.2017 r.

Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej weszła w życie

Jak informowaliśmy wcześniej, zmiany są powodowane implementacją dyrektywy Rady 2014/112/EU wykonującej Umowę europejską dotyczącą niektórych aspektów organizacji czasu pracy w transporcie śródlądowym, zawartą przez Europejskie Stowarzyszenie Żeglugi Śródlądowej (EBU), Europejską Organizację Kapitanów (ESO) i Europejską Federację Pracowników Transportu (ETF). Wprowadzone zmiany dostosowały przepisy szeroko rozumianego prawa pracy do specyfiki zatrudnienia  w sektorze żeglugi śródlądowej. Nowelizacja wprowadza m.in. obowiązek ewidencji czasu […]

22.05.2017 r.

Z początkiem czerwca wchodzi w życie nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego

Ustawa została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i ma na celu przyspieszenie postępowań administracyjnych, a także postawienie na relacje partnerskie między administracją i obywatelem oraz zapewnienie adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do przypadków naruszenia prawa. Do najważniejszych zmian w zakresie przyspieszenia procedury administracyjnej należą następujące rozwiązania: wprowadzenie ponaglenia jako środka zaskarżenia bezczynności organów lub przewlekłości postępowania, skargę do sądu administracyjnego będzie można złożyć bez wcześniejszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, […]

22.05.2017 r.

Herring Meeting 2017 – spotkanie branży morskiej

Impreza Herring Meeting od lat gromadzi przedstawicieli branży morskiej oraz osoby związane z szeroko rozumianym transportem. Popularny „Śledź” coraz częściej przyciąga nie tylko podmioty z shippingu, ale także tych, którzy  w pośredni sposób są związani z gospodarką morską. I tak, wśród uczestników obok armatorów pojawiają się przedstawiciele sektora stoczniowego, ubezpieczeniowego, bankowości, a ponadto spedytorzy, przewoźnicy drogowi i reprezentanci wielu innych branż.

18.05.2017 r.

Reklamacja na gruncie Konwencji CMR

Zgodnie z art. 32 ust. 2 Konwencji CMR „reklamacja pisemna zawiesza przedawnienie aż do dnia, w którym przewoźnik na piśmie odrzuci reklamację i zwróci załączone do niej dokumenty”. Poprzez tryb reklamacyjny należy rozumieć pozasądowy sposób dochodzenia roszczeń, który najczęściej poprzedza wytoczenie powództwa. Konwencja CMR sformalizowanie reklamacji ogranicza do wymogu sporządzenia jej w formie pisemnej. Należy jednak podkreślić, iż niezachowanie formy pisemnej skutkuje tym, że bieg […]

17.05.2017 r.

Budowa tunelu pod Świną

Tunel połączy wyspy Uznam i Wolin, będzie rozwiązaniem problemów komunikacyjnych, z którymi borykali się zarówno przedsiębiorcy związani z branżą morską i transportową jak i mieszkańcy oraz turyści. Świnoujście to ważne miasto portowe i stoczniowe. Jest położone na kilkudziesięciu wyspach, z czego wyspa Wolin jest najbardziej znacząca dla gospodarki morskiej, tam bowiem są zlokalizowane węzły komunikacji morskiej oraz kolejowej, Port morski Świnoujście oraz przemysł stoczniowy. Obecnie pomiędzy wyspami […]

10.05.2017 r.

Projekt ustawy Prawo wodne trafił do Sejmu

Zmiany mają obejmować również wdrożenie kontrowersyjnego art. 9 wspomnianej dyrektywy, który odnosi się do tzw. pełnego zwrotu kosztów usług wodnych. Opłatami za pobór wody mają zostać objęci m.in. rolnicy, branża energetyczna, hodowcy ryb czy przedsiębiorcy, którzy wykorzystują duże ilości wody do produkcji.  Jak podkreśla rząd, zmiany mają stanowić zachętę do racjonalnej gospodarki wodnej nie zaś szkodzić konkurencyjności przedsiębiorstw. Znowelizowane Prawo wodne […]

08.05.2017 r.

Nowe regulacje dotyczące przepadku przedsiębiorstwa będącego własnością sprawcy przestępstwa

Zmienia ona również między innymi kodeks postępowania karnego, kodeks karny skarbowy, ustawę o Policji, kodeks postępowania cywilnego. Wprowadzenie nowych regulacji związane jest z koniecznością wdrożenia unijnej dyrektywy 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014). Do kodeksu karnego dodano m.in. nowy art. […]

04.05.2017 r.

Zmiany w zakresie udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Nowelizacja ustawy o finansach publicznych

Zmiany dotyczą przede wszystkim udzielania ulg w spłacie cywilnoprawnych należności pieniężnych przypadających na rzecz m.in. państwowych jednostek budżetowych, np. kosztów postępowań sądowych oraz niepodatkowych należności budżetowych o publicznoprawnym charakterze, takich jak np. opłaty administracyjne czy grzywny nakładane manatami karnymi. W zakresie należności cywilnoprawnych nowe przepisy wyraźnie rozgraniczają sytuacje, w których należności mogą być umarzane z urzędu oraz kiedy może to nastąpić na wniosek dłużnika. Umorzenie z urzędu może […]

21.04.2017 r.

Dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”

W ramach powyższego naboru, można ubiegać się o pomoc finansową do wysokości 40 000 000 złotych. Dofinansowanie jest możliwe w zakresie w zakresie działania: „Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej”, regulowane rozporządzeniem  nr 508/2014 (rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) nr 861/2006, (WE) nr […]

20.04.2017 r.

Zakończyły się prace nad „pakietem wierzycielskim”

Ma on ułatwić dochodzenie wierzytelności przez przedsiębiorców oraz przeciwdziałać zatorom płatniczym. Ustawa ta mieści się w pakiecie Ministerstwa Rozwoju – „100 zmian dla firm – Pakiet ułatwień dla przedsiębiorców”. Zmiany wprowadzone ustawą mają zapewnić sprawniejsze uzyskiwanie informacji dotyczących zobowiązań potencjalnych kontrahentów. Ma to zostać zapewnione m.in. poprzez utworzenie Rejestru Należności Publicznych a także poprzez usprawnienie działalności biur informacji gospodarczej. Ustawa wprowadza […]

19.04.2017 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Jak informowaliśmy uprzednio, zmiany ustawy mają na celu implementację przepisów unijnych. Istotne novum stanowi wprowadzenie zasad pobierania próbek paliw żeglugowych pozwalających ocenić zwartość siarki w tychże paliwach. Zmiany dotyczą również metod weryfikacji wagi kontenerów przewożonych drogą morską, co w rezultacie ma zapobiegać zaniżaniu masy ładunków, a tym samym zwiększać bezpieczeństwo na morzu.

18.04.2017 r.

Zmiany w prawie konkurencji

Konieczność wprowadzenia powyższych przepisów związana jest z obowiązkiem implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętych przepisami prawa krajowego. Projekt ustawy normuje zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji oraz zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu […]

14.04.2017 r.

Wesołych Świąt !

W imieniu Kancelarii „Rosicki, Grudziński & Co.” składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, spokojnych i wesołych Świąt Wielkanocnych. Zespół RG & Co.

13.04.2017 r.

Nowe przepisy unijne dotyczące wyposażenia morskiego

Rozporządzenie ma na celu szybkie i proste wdrożenie Dyrektywy 2014/90/UE z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wyposażenia morskiego i uchylającą dyrektywę Rady 96/98/WE. Dla porządku należy przypomnieć, iż zgodnie z przywołaną wyżej Dyrektywą, przez wyposażenie morskie należy rozumieć wyposażenie, które jest umieszczane lub które ma być umieszczane na statkach UE i które zgodnie z instrumentami międzynarodowymi wymaga zatwierdzenia przez administrację państwa bandery, niezależnie od tego czy statek […]

12.04.2017 r.

Ryczałty za noclegi – czy kierowcy będą musieli je zwrócić?

Powyższe orzeczenie jest pierwszym po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. (K 11/15), w którym uznano, że art. 21a ustawy o czasie pracy kierowców (dalej: ustawa) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji w zakresie, w jakim dotyczy podróży międzynarodowych. Przepis ten nie został jednak wykreślony z ustawy, z uwagi, że  w dalszym ciągu ma zastosowanie do transportu krajowego. Oznacza to, że przedsiębiorcy zobowiązani są wypłacać ryczałty […]

07.04.2017 r.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Jedną z wielu nowelizacji poprawiających sytuację przedsiębiorców, jest wprowadzenie z dniem 1 kwietnia 2017 r. (czyli z początkiem nowego roku składkowego) zmian w zakresie przekazywania przez płatnika składek informacji niezbędnych do ustalenia wysokości składek  na ubezpieczenia wypadkowe. Dotychczas w sytuacji, gdy płatnik składek w ogóle nie przekazał danych bądź przekazał dane nieprawdziwe, zakład ubezpieczeń w drodze decyzji ustali stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 150 % […]

31.03.2017 r.

Ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów niedługo wejdzie w życie

Ustawa ma wprowadzić monitorowanie drogowego przewozu paliw płynnych, alkoholu skażonego i suszu tytoniowego poprzez system gromadzenia i przetwarzania danych o ich przewozie. Ustawę przyjęto ze względu na dużą skalę nielegalnych działań w obszarze przewozów wskazanych wyżej towarów, w celu ograniczenia szarej strefy oraz uszczelniania systemu podatkowego. Do najczęstszych naruszeń w tym zakresie należą przede wszystkim wyłudzenia i niepłacenie podatku od towarów i usług, a także podatku akcyzowego. […]

29.03.2017 r.

W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Jak informowaliśmy pod koniec lutego b.r. trwają prace legislacyjne nad ustawą o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Proponowane regulacje mają na celu dostosowanie przepisów prawa pracy do specyfiki zatrudnienia  w sektorze żeglugi śródlądowej. Zmiany są powodowane implementacją dyrektywy Rady UE. O uregulowanie tej kwestii zabiegały europejskie środowiska kapitanów i pracowników transportu. Projekt zakłada wprowadzenie limitów czasu pracy dla pracowników w zakresie limitów ogólnych czasu statku […]

23.03.2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. nowe zasady wyceny wkładów niepieniężnych w spółce

Wartość tę samodzielnie określali wspólnicy w umowie spółki lub w innym dokumencie o tym charakterze, co dotychczas skutkowało możliwością zapłaty podatku na minimalnym poziomie. Wskutek zmiany art. 17 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), od dnia 1 stycznia 2017 r. za przychód uważa się wartość rynkową […]

20.03.2017 r.

Zmiany w przepisach o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Regulacje dotyczące zanieczyszczania mórz przez statki są zawarte przede wszystkim w aktach prawa międzynarodowego i unijnego. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć m.in. Konwencję MARPOL, rozporządzenie WE nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową czy Konwencję o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, sporządzonej w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie i Meksyku dnia 29 grudnia 1972 r. (tzw. Konwencję o zatapianiu). W polskim porządku […]

19.03.2017 r.

Ułatwienia w zakresie dostępu do informacji w systemach teleinformatycznych

Ministerstwa cyfryzacji oraz rodziny, pracy i polityki społecznej wspólnie przygotowały ten projekt w celu wprowadzenia zmian ułatwiających obywatelom dostęp do informacji, a także załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej, w systemach teleinformatycznych. Projekt ten wpisuje się w program „Od papierowej do cyfrowej Polski” podjęty przez Ministra Cyfryzacji, a realizowany we współpracy z innymi ministerstwami. W założeniu przedmiotowa ustawa ma być kolejnym krokiem dającym możliwość załatwiania spraw bez konieczności […]

16.03.2017 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Czym są kwoty połowowe? Są to limity wielkości połowów ryb określane co roku przez Radę do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa (tj. jeden ze składów Rady Unii Europejskiej). Armatorzy chcący dokonywać połowów, muszą uprzednio wystąpić o specjalne zezwolenie, w którym określona jest indywidualna zdolność połowowa. Obecnie, zgodnie z art. 30 wspomnianej ustawy, właściciel statku rybackiego może przekazać całość albo część indywidualnej zdolności połowowej […]

07.03.2017 r.

Wymóg dobrej reputacji w transporcie drogowym

Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) 1071/2009 jednym z warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego jest cieszenie się dobrą reputacją. Jednak szczegółowe regulacje określa prawo krajowe. W Polsce powyższe przepisy transponowane są ustawą o transporcie drogowym. Wymóg dobrej reputacji zarządzającego transportem oznacza, że nie może on być skazany za poważne przestępstwa ani nie mogą na nim ciążyć sankcje za poważne naruszenie, w szczególności […]

05.03.2017 r.

Wyższy próg zwolnienia podmiotowego z VAT w 2017 roku

Dotychczas podmioty, u których wartość sprzedaży nie przekraczała w poprzednim roku kwoty 150.000 zł, były zwolnione z podatku VAT. Wskutek nowelizacji art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2017 r. nastąpiło zwiększenie dotychczasowego limitu zwolnienia podmiotowego VAT do 200.000 zł w skali roku. Ponadto, dzięki zmianom wprowadzonym tą nowelą, podmiot, który po przekroczeniu limitu 150.000 zł […]

04.03.2017 r.

Rządowy projekt ustawy o inwestycjach – tor wodny o głębokości 12,5 m

Dnia 27 lutego 2017 r. rządowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra został przekazany do Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów. Ma to być kolejna ustawa, po ustawie o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, ułatwiająca realizację inwestycji na drogach wodnych w Polsce. Głównym założeniem ustawy jest wsparcie zrealizowania inwestycji pn. „Modernizacja […]

28.02.2017 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Prace legislacyjne są związane z koniecznością wdrożenia do polskiego systemu prawnego wymogów dyrektywy unijnej 2014/112/UE. Celem prawodawstwa unijnego jest ujednolicenie warunków i organizacji pracy w sektorze żeglugi śródlądowej w państwach europejskich. Ustawa będzie uzupełniać przepisy Kodeksu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych na statkach żeglugi śródlądowej. W ocenie autorów projektu, zmiany w tej kwestii są konieczne, bowiem ze względu na specyfikę pracy, obecne regulacje nie przystają […]

26.02.2017 r.

Ustawa o ratyfikacji Konwencji AGN weszła w życie

Z dniem 15 lutego 2017 roku weszła w życie ustawa o ratyfikacji europejskiego porozumienia w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (dalej zwana Konwencją AGN). W praktyce umożliwi to dokonanie aktu ratyfikacji, a tym samym przystąpienie przez Rzeczpospolitą Polską do Konwencji AGN. Ratyfikacja Konwencji AGN jest wpisana w strategię związaną z rozwojem całego sektora żeglugi śródlądowej, a w szczególności w zakresie przywrócenia żeglowności na polskich rzekach. Przystępując […]

26.02.2017 r.

Wchodzi w życie ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Od 1 marca 2017 r. wchodzą w życie przepisy nowej ustawy  o Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Ustawa o KAS jest wynikiem reformy obejmującej trzy ważne struktury fiskalne: administrację podatkową Służbę Celną kontrolę skarbową Zmiany mają na celu zwiększenie efektywności  oraz wydajności działania organów administracji publicznej przy wykorzystaniu wiedzy i kompetencji funkcjonariuszy powyższych organów poprzez m.in. połączenie zasobów finansowych i organizacyjnych.  Za koordynację działań KAS […]

12.02.2017 r.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zawiesza postępowania administracyjne w polskich obszarach morskich

Na podstawie najnowszego ogłoszenia wydanego w dniu 3 lutego 2017 r. przez Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej na podstawie art. 23 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2145 z późn. zm.), zawieszono toczące się oraz nowe postępowania administracyjne, wszczynane na podstawie wpływających wniosków, dotyczące pozwoleń na wznoszenie lub wykorzystywanie m.in. konstrukcji […]

12.02.2017 r.

Zmiana dotycząca obliczania terminów w prawie cywilnym

Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców, która wprowadziła szereg zmian, w tym zmianę art. 115 Kodeksu cywilnego. We wspomnianym artykule uregulowana była do tej pory kwestia upływu terminu na dokonanie czynności, gdy termin ten wypadał w dzień uznany ustawowo za wolny od pracy. Ustawodawca przewidział, […]

04.01.2017 r.

Komentarz do nowej ustawy w Polskim Radiu Szczecin

Mec. Maciej Grudziński komentował na antenie Polskiego Radia Szczecin podpisanie ustawy o wyposażeniu morskim. Jak informowaliśmy na stronie Kancelarii, ustawa o wyposażeniu morskim została już podpisana przez Prezydenta i czeka na ogłoszenie. W rozmowie wyemitowanej na antenie Polskiego Radia Szczecin w dniu 3 stycznia 2017 r., mec. Grudziński wyjaśniał niektóre z kwestii związanych z wprowadzeniem nowych przepisów. Artykuł na temat zmian w prawie wraz z zapisem fragmentu rozmowy z radcą prawnym […]

02.01.2017 r.

Zmiana ustawy o wyposażeniu morskim

Dnia 2 grudnia 2016 r. Sejm przyjął ustawę o wyposażeniu morskim, która określa zasady przeprowadzenia oceny zgodności wyposażenia morskiego i obowiązków jego producentów. Ustawa, której projekt przygotowany został przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest ustawą techniczną implementującą przepisy prawa Unii Europejskiej. Zgodnie ze stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, nowe przepisy mają zapewnić jednolite stosowanie zasad związanych z nadzorem […]

05.12.2016 r.

Zmiany Konwencji MLC już od stycznia 2017 r.

Z dniem 29 listopada 2016 r. weszła w życie ustawa o ratyfikacji poprawek do Konwencji o pracy na morzu (ang. Maritime Labour Convention 2006 – tzw. Konwencja MLC), regulującej kwestie wzajemnych praw i obowiązków armatorów i zatrudnianych przez nich marynarzy. Poprawki do przedmiotowej konwencji mają na celu korzystniejsze uregulowanie sytuacji, która może nastąpić w przypadku porzucenia marynarza przez armatora oraz rozszerza dotychczasowe wymagania wobec armatorów w zakresie zabezpieczenia finansowego mającego […]

06.10.2016 r.

Rozszerzenie zakresu obowiązywania systemu viaTOLL

Z dniem 1 października 2016 r. weszły w życie zmiany dotyczące rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej (dalej: „Rozporządzenie”). Powyższa nowelizacja – o istotnym znaczeniu w szczególności dla przewoźników posiadających pojazdy samochodowe lub zespoły pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusy niezależnie od masy […]

25.09.2016 r.

Upadłość „HANJIN” – i co dalej? Konsekwencje dla frachtujących i stron umowy sprzedaży (Część 1)

Trzeba zacząć od tego, że sytuacja spółki „Hanjin Shipping Co. Ltd” (dalej: „Hanjin”) jest dynamiczna i dopiero kolejne miesiące pokażą, czy spółka ta wyjdzie z sytuacji obronną ręką – np. poprzez przejęcie przez inną firmę, względnie przez dokapitalizowanie. Jest więc za wcześnie, aby przewidzieć, jaki finał spotka koreańskiego przewoźnika. Jednakże, dla tysięcy przedsiębiorców – w tym także polskich – problem istnieje tu i teraz, bo wciąż ogromna ilość […]

21.09.2016 r.

Nowe rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie jachtów morskich

Z dniem 21 września 2016 r. wchodzi w życie  rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego. Powyższe rozporządzenie reguluje kwestie przeprowadzania inspekcji jachtów morskich, w zależności od jego parametrów oraz przeznaczenia, określa wytyczne dotyczące instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego, a także procedurę weryfikacji przez organ inspekcyjny […]

19.09.2016 r.

Przepisy o formie dokumentowej – usankcjonowanie dotychczasowej praktyki

Informatyzacja społeczeństwa stale wymusza przeorganizowanie otaczającej nas rzeczywistości – również prawnej. Zmiany w kodeksie cywilnym odnoszące się do form czynności prawnych i wprowadzające zupełnie nową formę opartą o prawo niemieckie – formę dokumentową -jest odpowiedzią na potrzeby obrotu gospodarczego. Omawiana forma stanowi nowy typ formy szczególnej, mniej sformalizowany niż forma pisemna co znajduje wyraz głównie w rezygnacji z konieczności złożenia własnoręcznego podpisu, […]

12.08.2016 r.

Ustawa stoczniowa – nowa szansa dla przemysłu stoczniowego?

Dnia 10 sierpnia 2016 r. opublikowana została ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Ustawa ma za zadanie aktywizować i rozwijać przemysł stoczniowy w Polsce poprzez  stworzenie nowych ram prawnych, organizacyjnych oraz finansowych. Ponadto przewiduje rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym. Powyższe cele mają być realizowane poprzez szeroko rozumiane udogodnienia w sferze m.in.: prawa podatkowego – poprzez wprowadzenie zerowej stawki VAT […]

31.05.2016 r.

Wywiad z mec. Maciejem Grudzińskim na portalu gospodarkamorska.pl

Na stronie branżowego portalu gospodarkamorska.pl ukazał się wywiad z mec. Maciejem Grudzińskim dotyczący m.in. specyfiki pracy z prawem morskim i ciekawymi zagadnieniami z zakresu shippingu. Mec. Grudziński odpowiadał na pytania dotyczące aresztu statków, ubezpieczeń morskich czy najczęstszych szkód powstałych w transporcie morskim. Serdecznie zapraszamy do lektury: www.gospodarkamorska.pl

23.05.2016 r.

Herring Szczecin 2016

20 maja odbyło się w Szczecinie kolejne – dwudzieste pierwsze – międzynarodowe spotkanie branżowe Herring Szczecin 2016. Stanowi ono stały element w kalendarzu zarówno polskiej, jak i zagranicznej branży morskiej. Wśród uczestników tegorocznego spotkania nie zabrakło oczywiście wspólników Kancelarii „Rosicki, Grudziński & Co.” – radców prawnych Piotra Rosickiego oraz Macieja Grudzińskiego. Przypominamy, że pierwsze spotkanie sektora morskiego – odbywające się […]

23.03.2016 r.

Udział w seminarium „The power of information in the fleet management”

14 marca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się seminarium „The power of information in the fleet management” zorganizowane przez firmę TRYGGMAR Ltd. Uczestnicy seminarium nawiązali w swoich wystąpieniach do głównego tematu konferencji, to jest wpływu jakości informacji na decyzyjność w zarządzaniu flotą. Prelegentem otwierającym seminarium był mec. Maciej Grudziński z Kancelarii Rosicki, Grudziński & Co. Głównym celem jego prezentacji było przedstawienie realnego ryzyka, […]

15.03.2016 r.

Czy zawezwanie do próby ugodowej zawsze przerywa bieg przedawnienia?

Zawezwanie do próby ugodowej stanowi niedrogi, a zarazem skuteczny sposób na przerwanie biegu przedawnienia przysługującego nam roszczenia i uniknięcie przykrych konsekwencji z tym związanych. Z uwagi na szereg zalet, stało się ono jednym z najbardziej rozpowszechnionych narzędzi wierzycieli, wykorzystywanym w praktyce w celu przedłużenia okresu w jakim mogą oni ścigać opieszałych dłużników. Atrakcyjność instytucji zawezwania do próby ugodowej wywodzi się – między innymi – z mniejszego stopnia sformalizowania […]

03.02.2016 r.

Angielski sąd apelacyjny: Umowy z O.W. Bunker nie podlegały Sale of Goods Act

O sprawie upadłości grupy O.W. Bunker mówi się w środowisku shippingowym od dawna, bowiem bankructwo duńskiego potentata na rynku paliw okrętowych dotknęło tysięcy podmiotów – w tym w szczególności armatorów oraz faktycznych dostawców paliwa. Angielski Court of Appeal orzekł, że dostawcy paliw nie będą mogli dochodzić zapłaty w oparciu o Sale of Goods Act 1979 Długo oczekiwane orzeczenie angielskiego High Court w tej sprawie [(1) […]

24.12.2015 r.

Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku składamy wszystkim naszym Klientom oraz Współpracownikom życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia, szczęścia oraz ciepłych i radosnych chwil spędzonych w gronie rodzinnym. Rosicki, Grudziński & Co. Kancelaria Radców Prawnych

23.12.2015 r.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące oskładkowania umów zlecenia. Nowelizacja rozstrzyga z którego zatrudnienia trzeba będzie płacić obowiązkowe składki w sytuacji, gdy ubezpieczony pracuje w kilku miejscach, na podstawie różnych form wykonywania pracy w tym np. umowy zlecenia. Zgodnie z nowelizacją ustawy składki na ubezpieczenia społeczne będą obowiązkowe od każdej umowy, jeśli zsumowana podstawa ich wymiaru będzie niższa niż […]

23.07.2015 r.

Sprawa grupy OW Bunker – precedensowe orzeczenie angielskiego High Court

Nieco ponad tydzień temu, 14 lipca b.r., angielski High Court wydał istotne orzeczenie w sprawie opisywanej przez niektórych jako „papierek lakmusowy” dla armatorów korzystających z usług grupy OW Bunker, która boryka się obecnie z poważnymi trudnościami finansowymi (przypominam – w dniu 7 listopada 2014 r. ogłoszono upadłość duńskiej OW Bunker A/S). Waga tego orzeczenia dla środowiska shippingowego wynika z faktu, że wydane zostało w precedensowej […]

15.06.2015 r.

Seminarium „Zarządzanie ryzykiem w branży TSL”

W ostatni piątek (12.06.2015 r.), mec. Piotr Rosicki miał przyjemność poprowadzić w Gdyni wykład na temat statusu spedytora jako części łańcucha logistycznego. Stanowił on spojrzenie i omówienie – z punktu widzenia praktyka – praw, obowiązków i wzajemnych relacji poszczególnych uczestników typowego łańcucha dostaw. Wykład ten stanowił część seminarium pt.: „Zarządzanie ryzykiem w branży TSL”, zorganizowanego przez Spółkę Marsh Sp. z o.o. – światowym liderem […]

18.05.2015 r.

“Herring Szczecin” 2015

15 maja odbyło się w Szczecinie dwudzieste międzynarodowe spotkanie branżowe Herring Szczecin 2015. Przeszło 2300 osób gościło w piątek na imprezie stanowiącej już stały element w kalendarzu polskiej branży morskiej. Reprezentowały one ponad 250 firm powiązanych z gospodarką morską. Wśród uczestników spotkania nie zabrakło oczywiście wspólników Kancelarii „Rosicki, Grudziński & Co.” – radców prawnych Piotra Rosickiego oraz Macieja Grudzińskiego. Przypominamy, że pierwsze […]

11.04.2015 r.

Nowe regulacje dla pilotów morskich

Z dniem 9 kwietnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie uznawania stacji pilotowych i ośrodków szkolenia pilotów (Dz.U. z 25 marca 2015 r., poz. 419). Rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 107b ust. 5 pkt 8 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. nr 228, poz. 1368, […]

10.04.2015 r.

Zawilgocenie ładunku a odpowiedzialność przewoźnika

W dniu 5 marca angielski High Court of Justice orzekł wyrokiem w sprawie Volcafe i inni przeciwko CSAV. Rozstrzygnięcie sądu, być może nieco kontrowersyjne dla niektórych, ma niebagatelny wpływ na spory dotyczące szkód na ładunku przewożonym w kontenerach, powstałych wskutek jego zawilgocenia. W opisywanej sprawie Sąd rozstrzygał spór dotyczący szkody na ładunku ziaren zielonej kawy przewożonej przez pozwaną spółkę COMPANIA SUD AMERICANA DE VAPORES SA […]

26.01.2015 r.

Bezpieczna żegluga statków morskich – nowe rozporządzenie MIR

Z dniem 28 stycznia 2015 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpiecznego uprawiania żeglugi przez statki morskie (Dz. U. z 2015 r. poz. 48). Rozporządzenie zostało wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie morskim (Dz. U. z 2011 r., Nr 228, […]

16.01.2015 r.

Nowe ułatwienia dla przedsiębiorców w prawie handlowym

Z dniem 15 stycznia weszła w życie nowelizacja ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, realizująca postulaty stopniowego wdrażania ułatwień dla przedsiębiorców, umożliwiając im m. in. załatwianie drogą elektroniczną podstawowych spraw korporacyjnych. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 4) wprowadza szereg nowych instrumentów, […]

08.01.2015 r.

Zmiana ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw. Zmieniona ustawa implementuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z 21 listopada 2012 r. zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (Dz. Urz. UE L 327 z 27.11.2012, str. 1). Ponadto znowelizowana ustawa zawiera odesłanie do Międzynarodowej konwencji w sprawie […]

05.01.2015 r.

Zatonięcie m/v CEMFJORD, a prawo morskie

Wypadek statku „CEMFJORD” w cieśninie Pentland stanowi kolejny przykład ogromnych niebezpieczeństw związanych z podróżą morską. Przepisy prawa morskiego są stale nowelizowane, aby uwzględniać wnioski z wcześniejszych wypadków, ale nigdy nie dadzą gwarancji uniknięcia tragedii. W kontekście zatonięcia m/v „CEMFJORD”, trzeba przypomnieć kilka istotnych regulacji, które mają w zamierzeniu poprawiać bezpieczeństwo na morzu w podobnych okolicznościach. Okoliczności zatonięcia Ze wstępnych informacji wynika, że w sobotę, 3 […]

26.12.2014 r.

Kancelaria na Shale Gas World Europe

Kancelaria “Rosicki, Grudziński & Co.” była obecna na konferencji Shale Gas World Europe w Warszawie, a udział w tym wydarzeniu wziął mec. Piotr Rosicki. Kancelaria w 2014 r. udzielała wsparcia prawnego w postępowaniach związanych z prowadzeniem prac geologicznych, w tym poszukiwaniem złóż kopalin dla potrzeb wydobycia gazu łupkowego. W tej elitarnej konferencji udział wzięło kilkaset podmiotów z branży paliwowo-wydobywczej, a także sektorów powiązanych, w tym tak znane firmy […]

14.10.2014 r.

Nowa strona Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że działa już nowa strona internetowa Kancelarii. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna oraz uaktualniona treść spodoba się Państwu. Ponadto uruchomiony został nowy dział pt. „Aktualności”. W zakładce tej umieszczane będą m.in. bieżące informacje dotyczące zagadnień, którymi zajmuje się Kancelaria

14.10.2014 r.

Kancelaria obecna na Wspólnej Kaczce 2014

Mec. Piotr Rosicki reprezentował Kancelarię na dorocznym spotkaniu branży morskiej, które odbyło się 10 października 2014 r. w Gdyni. Impreza ta funkcjonuje od lat pod nazwą „Wspólna Kaczka” (ang. Duck Meeting) i jest swoistym odpowiednikiem szczecińskiego spotkania organizowanego co roku w maju – tzw. „Herring Meeting”. „Wspólna Kaczka” gromadzi przedstawicieli szeroko rozumianej branży morskiej (zarówno polskich jak i zagranicznych), w szczególności armatorów, […]