AKTUALNOŚCI

05.12.2018 r.

Kolejne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która oprócz utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, wprowadza zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany dotyczą art. 19e regulującego składanie dokumentów finansowych drogą elektroniczną, a polegają w szczególności na doprecyzowaniu przepisów regulujących możliwość dołączania po 30 września 2018 r. dokumentów finansowych, które sporządzone zostały w formie papierowej przed tą datą, jak również wskazują jednoznacznie, iż zgłoszenia może dokonać także pełnomocnik podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy, a będący radcą prawnym, adwokatem lub prawnikiem zagranicznym.

 

/AG/

27.11.2018 r.

Senat przyjął nowelizację ustawy o rybołówstwie morskim

W dniu 23 listopada 2018 r. Senat RP przyjął bez poprawek ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje m.in. utworzenie centralnego organu administracji rządowej powoływanego przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa i podległego bezpośrednio temu ministrowi – Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku w miejsce obecnie działających trzech […]

05.11.2018 r.

Granica morska na Morzu Bałtyckim – porozumienie polsko-duńskie

W dniu 1 listopada 2018 r. Rzeczpospolita Polska i Królestwo Danii osiągnęły porozumienie co do przebiegu granicy morskiej na Morzu Bałtyckim. Po wielu latach Dania i Polska uzgodniły przebieg morskiej granicy na Morzu Bałtyckim, która, po wejściu w życie stosownej Umowy, podzieli szelfy kontynentalne i wyłączne strefy ekonomiczne obydwu państw w części Morza Bałtyckiego znajdującej się na południe od Bornholmu. Regulacje te dążą do zapewnienia przejrzystości prawnej w regionie […]

02.11.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 26 października 2018 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje m.in. zmiany dotyczące zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku. Dotychczas spadkobierca, który chciał zbyć nieruchomości nabyte w drodze spadku bez płacenia podatku, musiał odczekać 5 lat od […]

  • 1
  • 2
  • 3
  • 35