VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

12.04.2019

12.04.2019 r.

VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego

Dnia 11 kwietnia 2019 roku odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego poruszająca problematykę przewozu ładunków drogą morską, na której zebrały się wszystkie osoby zainteresowane prawnymi aspektami związanymi z przewozem ładunku morskimi statkami handlowymi, a przede wszystkim: przedstawicieli świata nauki, administracji morskiej, prawników, praktyków oraz studentów prawa ze wszystkich ośrodków akademickich w Polsce.

II panel konferencji poświęcono odpowiedzialności i roszczeniom, jakie muszą być zachowane w przewozie ładunku drogą morską. Odnosząc się do tej tematyki, w imieniu naszej Kancelarii, referat traktujący o demurrage – odpowiedzialność za przestój statku w porcie wyładunku i sytuacja prawna odbiorcy wygłosił r.pr. Maciej Grudziński.