USŁUGI

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów z różnych sektorów gospodarki
Pomoc prawną świadczymy m.in. w zakresie:
  • prawa cywilnego
  • prawa morskiego i przewozowego
  • prawa ubezpieczeń
  • prawa handlowego i gospodarczego
  • prawa upadłościowego
  • prawa pracy
  • prawa administracyjnego i podatkowego
  • prawa nieruchomości
W ramach naszej działalności proponujemy:

opracowywanie projektów umów oraz dokumentacji korporacyjnej

uczestnictwo i reprezentację Klienta w relacjach z kontrahentami, w tym w negocjacjach biznesowych

sporządzanie kompleksowych opinii i porad prawnych

kompleksową i bieżącą obsługę przedsiębiorców w zakresie ich codziennej działalności

doradztwo prawne dla podmiotów zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego obrotu gospodarczego

prowadzenie spraw w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.

dochodzenie i zabezpieczanie roszczeń oraz windykacja należności

reprezentację przed instytucjami i organami administracji publicznej