Ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa o kosztach komorniczych

28.12.2018

28.12.2018 r.

Ustawa o komornikach sądowych oraz ustawa o kosztach komorniczych

1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych oraz ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych, które zastąpią obecnie obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji. Wraz z wejściem w życie powyżej wskazanych aktów prawnych, znowelizowane zostaną przepisy m.in. Kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Najważniejsze zmiany dotyczyć będą m.in. działania komornika jedynie w obszarze swojego rewiru i ograniczenia prawa wyboru komornika przez wierzyciela do obszaru właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, braku możliwości zajęcia ruchomości, jeżeli z ujawnionych w sprawie okoliczności wynika, że nie stanowią one własności dłużnika, a są własnością osoby trzeciej, czy przykładowo obowiązku nagrywania przez komornika poszczególnych czynności egzekucyjnych w terenie (np. w miejscu zamieszkania dłużnika) oraz dołączenia nagrania do akt sprawy.

Zmiany obejmą także stawki opłat egzekucyjnych – dotychczas było to 15% i 8% opłaty od wyegzekwowanych przez komornika kwot, teraz obowiązywać będą trzy stawki: 10%, 5% i 3%. Wysokość opłat uzależniona będzie od sposobu i terminu dokonania spłaty przez dłużnika.

 

/AG/