Nasz zespół

Maciej Grudziński

Maciej Grudziński

Radca prawny, współzałożyciel Kancelarii, przedstawiciel trzeciego pokolenia związanego zawodowo z branżą morską.

Absolwent studiów z zakresu prawa morskiego i międzynarodowej sprzedaży towarów na University of Southampton (LLM). Specjalista z zakresu prawa transportowego, w tym w szczególności prawa morskiego, prawa ubezpieczeń morskich oraz przewozu towarów drogą śródlądową i lądową (CMR). Regularnie doradza ubezpieczycielom casco statków (Hull and Machinery) oraz klubom P&I, a ponadto stronie ładunkowej w przewozach drogowych. Prowadzi sprawy sądowe i pozasądowe dotyczące przede wszystkim szeroko pojmowanego obrotu gospodarczego.

W ostatnich latach był szczególnie zaangażowany w duże sprawy gospodarcze wynikające z międzynarodowej sprzedaży towarów i dostawy usług. Regularnie wspiera zagranicznych klientów w biznesie prowadzonym w Polsce.

Piotr Rosicki

Piotr Rosicki

Radca prawny i współzałożyciel Kancelarii.

Karierę zawodową w Polsce rozpoczął w 2004 r., w jednej z wiodących kancelarii prawnych w regionie zachodniopomorskim, gdzie odpowiedzialny był przede wszystkim za sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa morskiego i handlowego.

Posiada wszechstronne doświadczenie w postępowaniach nie tylko przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, ale również przed Izbami Morskimi – tu zarówno w zakresie postępowań sądowych jak i postępowań rejestrowych. Od kilku lat zaangażowany w procesy finansowania floty na styku kilku jurysdykcji. Posiada również bogate doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu kompleksowej obsługi prawnej przedsiębiorców (w tym spółek komunalnych) i zdobywaniu funduszy unijnych w celu rozwoju podmiotów gospodarczych.

Współautor i lektor szkoleń z zakresu prawa morskiego i ubezpieczeń związanych z transportem przeprowadzanych dla wiodących towarzystw ubezpieczeniowych

KInga Miler

KInga Miler

Radca prawny wpisana na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Od grudnia 2016 r. związana z Kancelarią, kiedy to rozpoczęła aplikację radcowską.

Od początku pracy w Kancelarii swoją uwagę kieruje na szeroko rozumiane prawo transportowe, szczególnie na sprawy z zakresu międzynarodowego przewozu towarów, zarówno drogą lądową, jak i morską. Kancelarię wspiera w działaniach ukierunkowanych na dochodzenie roszczeń kontraktowych m.in. na gruncie Konwencji CMR, w tym roszczeń ubezpieczeniowych, a także roszczeń deliktowych (m.in. zatonięcia statków, pożary na statkach). Prowadzi bieżącą obsługę podmiotów z branży transportowej, w ramach której opiniuje umowy cywilnoprawne oraz opracowuje dokumenty korporacyjne, w tym dwujęzyczne. Nadto na rzecz klientów aranżuje i koordynuje współpracę z największymi kancelariami prawnymi na świecie, w tym asystuje przy międzynarodowych transakcjach handlowych, dotyczących m.in. finansowania, odbioru oraz rejestracji statków.

Justyna Florek

Justyna Florek

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Radca prawny wpisana na listę przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Współpracę z Kancelarią rozpoczęła w 2017 r., jeszcze jako studentka. Od początku swojej drogi zawodowej związana ze sprawami z zakresu branży transportowej, w tym głównie międzynarodowego przewozu drogowego (CMR) i roszczeń odszkodowawczych za szkody w przewożonym towarze. Sukcesywnie prowadzi najbardziej skomplikowane sprawy transgraniczne z zakresu międzynarodowej sprzedaży towarów, przewozu ładunków morzem i incydentów związanych z transportem.

Posiada doświadczenie w bieżącej obsłudze klientów zarówno polskich, jak i zagranicznych, na wszystkich etapach sprawy. Regularnie prowadzi skomplikowane sprawy dotyczące dochodzenia roszczeń czy wykonywania orzeczeń zagranicznych.

Martyna Gawdzis

Martyna Gawdzis

Z Kancelarią związana od marca 2018 roku.

Na co dzień wspomaga pracowników Kancelarii w ich codziennych działaniach, zajmuje się bieżącą obsługą biura, koordynując jego poprawne funkcjonowanie. Wspiera poszczególne sektory i struktury organizacyjne, odpowiadając za kwestie administracyjne Kancelarii, w szczególności angażując się w planowanie eventów branżowych, jak i konferencji. Nadzoruje współprace z partnerami zewnętrznymi i podwykonawcami z pionu administracyjnego.

Katarzyna Politowska

Katarzyna Politowska

Z Kancelarią współpracuje od 2021.

Na co dzień wspomaga pracowników Kancelarii w bieżących sprawach rozliczeniowych, zajmuje się dokumentami finansowymi, ewidencją płatności, analizą kosztów i opłat. Utrzymuje kontakt z klientami na całym świecie w zakresie obiegu środków i kontrolingu finansowego.

Uzupełnia także działania pracowników w kwestiach spraw systemowych, organizowaniu informacji w rozbudowanych zadaniach i sprawach wymagających obszernej analizy danych.