Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

31.01.2019

31.01.2019 r.

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

W dniu 25 stycznia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Platforma będzie państwową osobą prawną. Fundatorem Platformy będzie Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Celem Platformy ma być działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

/JF/