Granica morska na Morzu Bałtyckim – porozumienie polsko-duńskie

05.11.2018

05.11.2018 r.

Granica morska na Morzu Bałtyckim – porozumienie polsko-duńskie

W dniu 1 listopada 2018 r. Rzeczpospolita Polska i Królestwo Danii osiągnęły porozumienie co do przebiegu granicy morskiej na Morzu Bałtyckim.

Po wielu latach Dania i Polska uzgodniły przebieg morskiej granicy na Morzu Bałtyckim, która, po wejściu w życie stosownej Umowy, podzieli szelfy kontynentalne i wyłączne strefy ekonomiczne obydwu państw w części Morza Bałtyckiego znajdującej się na południe od Bornholmu. Regulacje te dążą do zapewnienia przejrzystości prawnej w regionie Morza Bałtyckiego.

Aby umowa będąca wynikiem ww. porozumienia weszła w życie, konieczne będzie jej zaakceptowanie w ramach wewnętrznych procedur obydwu państw.

/JF/