Senat przyjął nowelizację ustawy o rybołówstwie morskim

27.11.2018

27.11.2018 r.

Senat przyjął nowelizację ustawy o rybołówstwie morskim

W dniu 23 listopada 2018 r. Senat RP przyjął bez poprawek ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja przewiduje m.in. utworzenie centralnego organu administracji rządowej powoływanego przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rybołówstwa i podległego bezpośrednio temu ministrowi – Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku w miejsce obecnie działających trzech inspektoratów okręgowych: w Gdyni, Słupsku i Szczecinie, a także 14 oddziałów terenowych.

Celem zmian jest ujednolicenie sposobu prowadzenia inspekcji podmiotów wykonujących rybołówstwo komercyjne i rekreacyjne, przez ustanowienie jednego organu powołanego do kontroli przestrzegania przepisów o rybołówstwie morskim oraz o organizacji rynku rybnego.

 

/JF/