Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

02.11.2018

02.11.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 26 października 2018 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Projekt ten przewiduje m.in. zmiany dotyczące zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku. Dotychczas spadkobierca, który chciał zbyć nieruchomości nabyte w drodze spadku bez płacenia podatku, musiał odczekać 5 lat od momentu odziedziczenia przez niego tychże nieruchomości. Według nowych przepisów spadkobiercy, którzy będą chcieli zbyć nieruchomości nabyte w spadku, będą liczyć wspomniany pięcioletni termin, od momentu ich nabycia przez spadkodawcę.

Obecnie projekt został przekazany Prezydentowi RP.

/JF/