Ratyfikacja poprawek do Konwencji o pracy na morzu (MLC).

29.10.2018

29.10.2018 r.

Ratyfikacja poprawek do Konwencji o pracy na morzu (MLC).

W dniu 17 października 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 września 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.

Dotychczas do postanowień Konwencji trzykrotnie wprowadzano poprawki podczas Międzynarodowych Konferencji Pracy: w 2014 r., w 2016 r. oraz w 2018 r. Poprawki z 2016 r. wprowadzają niezbędne zmiany do jej tekstu, które mają na celu m.in. zwalczanie zjawisk zastraszania i molestowania na statkach. Zmienione zostały także zasady związane z Morskim Certyfikatem Pracy poprzez umożliwienie przedłużenia jego ważności na kolejny okres nieprzekraczający pięciu lat, gdy po zakończeniu inspekcji przeprowadzonej w celu jego odnowienia okaże się, że dany statek nadal spełnia wymogi prawa krajowego lub inne służące realizacji wymagań Konwencji MLC, a nowy certyfikat nie może zostać natychmiast wydany i udostępniony na pokładzie danego statku.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

/JF/