Morski Fundusz Rozwoju – trwają prace nad projektem nowej ustawy

26.10.2018

26.10.2018 r.

Morski Fundusz Rozwoju – trwają prace nad projektem nowej ustawy

W dniu 8 października 2018 r. na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ujawniony został projekt ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju opracowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

W projekcie tym zaproponowano środki mające na celu głównie wypełnienie luki w zakresie braku wystarczającej infrastruktury instytucjonalnej i środków finansowych na rozwój szerokorozumianego sektora gospodarki morskiej. Projekt przewiduje utworzenie przez instytucje wyznaczone przez ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej spółki akcyjnej „Morski Fundusz Rozwoju” [dalej: „MFR”], który będzie prowadził działalność jako wyspecjalizowany, komercyjny fundusz w sektorze gospodarki morskiej. Planuje się, iż MFR będzie finansował swoją działalność z kapitałów własnych, w tym kapitału założycielskiego, przychodów z inwestycji i lokat, darowizn oraz kredytów, pożyczek i wpływów z emisji obligacji, w tym obligacji przychodowych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów wyznaczono na pierwszy kwartał 2019 r.

/JF/