Prawo przedsiębiorców – nowa ustawa zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

20.11.2017

20.11.2017 r.

Prawo przedsiębiorców – nowa ustawa zastąpi ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Z oficjalnych informacji wynika, że ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zostanie uchylona z dniem 1 marca 2018 r. Zastąpi ją nowa ustawa – Prawo przedsiębiorców, nad którą trwają prace legislacyjne.

Projekt ustawy opiera się na zasadach mających na celu urzeczywistnienie wolności działalności gospodarczej i wyznaczenie ogólnych ram jej prowadzenia. Projekt przewiduje między innymi wprowadzenie instytucji działalności nierejestrowej (kierowanej do osób fizycznych prowadzących działalność na „mniejszą skalę”), ułatwienie rozpoczęcia działalności początkującym na rynku przedsiębiorcom poprzez zwolnienie ich z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy wykonywanie działalności gospodarczej, uelastycznienie instytucji zawieszenia działalności gospodarczej – chociażby poprzez możliwość zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej bezterminowo, czy też do wprowadzenia bardziej przejrzystego katalogu form reglamentacji działalności gospodarczej. Projekt przewiduje również ustanowienie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – nowego organu o kompetencjach interwencyjnych, który będzie stał na straży przestrzegania interesów przedsiębiorców.

/WJ/