Postęp w pracach IMO nad strategią dotyczącą redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków

23.11.2017

23.11.2017 r.

Postęp w pracach IMO nad strategią dotyczącą redukcji emisji gazów cieplarnianych ze statków

Podczas drugiego spotkania Międzysesyjnej Grupy Roboczej ds. Redukcji Emisji Gazów Cieplarnianych Ze Statków (ang. Intersessional Working Group on Reduction of Greenhouse Gas (GHG) Emissions from Ships), która odbyła się w dniach 23 – 27 października 2017 r., poczyniono postępy w opracowaniu wstępnej strategii IMO dotyczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych (dalej: GHG) ze statków. Strategia ma na celu wypracowanie działań IMO prowadzących do redukcji emisji gazów cieplarnianych w żegludze międzynarodowej.

Sekretarz Generalny IMO, Kitack Lim, stwierdził, że Grupa Robocza poczyniła znaczne postępy zmierzające do opracowania projektu strategii IMO dotyczącej GHG. Sekretarz podkreślił również, iż jest przekonany o tym, że Państwa Członkowie będą kontynuować dotychczasową pracę mającą na celu przyjęcie, zgodnie z założeniami, ostatecznej strategii IMO dotyczącej GHG na następnej sesji Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego w kwietniu 2018 r.

Na ten moment strategia została w dużej mierze ukształtowana, a dalsze prace mają polegać przede wszystkim na ustaleniu jej szczegółowej treści. Dotychczasowe ustalenia obejmują ogólną wizję, oczekiwane poziomy redukcji, zasady przewodnie, przewidywane przeszkody w realizacji strategii oraz planowane środki wsparcia oraz działania następcze. Ponadto ustalono, że projekt strategii musi również zawierać proces okresowych kontroli wprowadzonych zmian.

W spotkaniu uczestniczyło ponad 200 delegatów z ponad 50 Państw Członkowskich, a także przedstawiciele pozarządowych organizacji międzynarodowych mający status doradczy w IMO.

/KH/