Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

19.04.2017

19.04.2017 r.

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Jak informowaliśmy uprzednio, zmiany ustawy mają na celu implementację przepisów unijnych. Istotne novum stanowi wprowadzenie zasad pobierania próbek paliw żeglugowych pozwalających ocenić zwartość siarki w tychże paliwach. Zmiany dotyczą również metod weryfikacji wagi kontenerów przewożonych drogą morską, co w rezultacie ma zapobiegać zaniżaniu masy ładunków, a tym samym zwiększać bezpieczeństwo na morzu.