W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

29.03.2017

29.03.2017 r.

W Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej

Jak informowaliśmy pod koniec lutego b.r. trwają prace legislacyjne nad ustawą o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej. Proponowane regulacje mają na celu dostosowanie przepisów prawa pracy do specyfiki zatrudnienia  w sektorze żeglugi śródlądowej.

Zmiany są powodowane implementacją dyrektywy Rady UE. O uregulowanie tej kwestii zabiegały europejskie środowiska kapitanów i pracowników transportu.

Projekt zakłada wprowadzenie limitów czasu pracy dla pracowników w zakresie limitów ogólnych czasu statku żeglugi śródlądowej – czas wykonywania pracy na statku nie może przekroczyć 14 godzin w ciągu doby oraz 84 godzin w ciągu tygodnia. Natomiast w porze nocnej, czas pracy nie może przekroczyć 7 godzin w ciągu 24 godzin oraz 42 godzin w ciągu 7 dni.

Najprawdopodobniej w kwietniu ustawę podpisze Prezydent RP.

/KP/