Od 1 stycznia 2017 r. nowe zasady wyceny wkładów niepieniężnych w spółce

23.03.2017

23.03.2017 r.

Od 1 stycznia 2017 r. nowe zasady wyceny wkładów niepieniężnych w spółce

Wartość tę samodzielnie określali wspólnicy w umowie spółki lub w innym dokumencie o tym charakterze, co dotychczas skutkowało możliwością zapłaty podatku na minimalnym poziomie. Wskutek zmiany art. 17 ust.1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (oraz art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych), od dnia 1 stycznia 2017 r. za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. Wobec powyższego, organy podatkowe będą miały prawo weryfikować zadeklarowaną wartość wnoszonego wkładu, która została wskazana na dzień dokonania aportu. Dlatego też obecnie istotną kwestią jest zabezpieczenie swoich interesów przez potencjalnego wspólnika i skorzystanie z wyceny rzeczoznawcy majątkowego, którego opinia może stanowić dowód podczas ewentualnej kontroli.

/AN/