AKTUALNOŚCI

31.01.2019 r.

Ustawa o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości

W dniu 25 stycznia 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 17 stycznia 2019 r. o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości.

Platforma będzie państwową osobą prawną. Fundatorem Platformy będzie Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Celem Platformy ma być działanie na rzecz wzrostu konkurencyjności przedsiębiorców poprzez wspieranie ich transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produktów i modeli biznesowych, wykorzystujących najnowsze osiągnięcia z dziedziny automatyzacji, sztucznej inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz komunikacji pomiędzy maszynami oraz człowiekiem a maszynami z uwzględnieniem odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa tych rozwiązań.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

 

/JF/

05.11.2018 r.

Granica morska na Morzu Bałtyckim – porozumienie polsko-duńskie

W dniu 1 listopada 2018 r. Rzeczpospolita Polska i Królestwo Danii osiągnęły porozumienie co do przebiegu granicy morskiej na Morzu Bałtyckim. Po wielu latach Dania i Polska uzgodniły przebieg morskiej granicy na Morzu Bałtyckim, która, po wejściu w życie stosownej Umowy, podzieli szelfy kontynentalne i wyłączne strefy ekonomiczne obydwu państw w części Morza Bałtyckiego znajdującej się na południe od Bornholmu. Regulacje te dążą do zapewnienia przejrzystości prawnej w regionie […]

02.11.2018 r.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

W dniu 26 października 2018 r. Senat przyjął bez poprawek rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten przewiduje m.in. zmiany dotyczące zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku. Dotychczas spadkobierca, który chciał zbyć nieruchomości nabyte w drodze spadku bez płacenia podatku, musiał odczekać 5 lat od […]

29.10.2018 r.

Ratyfikacja poprawek do Konwencji o pracy na morzu (MLC).

W dniu 17 października 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 13 września 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r. Dotychczas do postanowień Konwencji trzykrotnie wprowadzano poprawki podczas Międzynarodowych Konferencji Pracy: w 2014 r., w 2016 r. oraz w 2018 r. Poprawki z 2016 r. wprowadzają niezbędne zmiany do jej […]