AKTUALNOŚCI

05.12.2018 r.

Kolejne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym

9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o Krajowym Rejestrze Zadłużonych, która oprócz utworzenia Krajowego Rejestru Zadłużonych, wprowadza zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zmiany dotyczą art. 19e regulującego składanie dokumentów finansowych drogą elektroniczną, a polegają w szczególności na doprecyzowaniu przepisów regulujących możliwość dołączania po 30 września 2018 r. dokumentów finansowych, które sporządzone zostały w formie papierowej przed tą datą, jak również wskazują jednoznacznie, iż zgłoszenia może dokonać także pełnomocnik podmiotu, którego zgłoszenie dotyczy, a będący radcą prawnym, adwokatem lub prawnikiem zagranicznym.

 

/AG/

28.09.2018 r.

Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

W czerwcu weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Najważniejsze zmiany dotyczyły objęcia systemem monitorowania przewozów towarów również przewozów kolejowych, a także poszerzenia katalogu towarów objętych tym systemem. Systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów poza olejem roślinnym, paliwem, suszem tytoniowym oraz alkoholem skażonym objęte zostały również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty lecznicze oraz wyroby medyczne […]

14.09.2018 r.

Konwencja dotycząca pomierzania statków żeglugi śródlądowej

Prezydent ratyfikował Konwencję dotyczącą pomierzania statków żeglugi śródlądowej sporządzoną w Genewie 15 lutego 1966 r. oraz wypowiedział Konwencję dotyczącą pomierzania statków żeglugi śródlądowej sporządzoną w Paryżu 27 listopada 1925 r. Ratyfikacja powyższej Konwencji, przy jednoczesnym wypowiedzeniu Konwencji sporządzonej w Paryżu pozwoli między innymi na zrównanie statutu polskich statków, poprzez uznanie ich świadectw pomiarowych z tożsamymi dokumentami wydawanymi przez państwa strony tej Konwencji. Konwencja […]

31.08.2018 r.

Ustawa o tachografach

W poniedziałek (3.09.2018 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu tachografów. Ustawa wprowadza rozwiązania ograniczające możliwość manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, co mają zapewnić nowe zasady ich instalacji, naprawy oraz sprawdzania. Jednym z nowych rozwiązań jest procedura kontroli w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że do tachografu zostało podłączone urządzenie niedozwolone. Wówczas funkcjonariusz służby […]