Konwencja CMR / OPWS – pozwany bez ograniczenia odpowiedzialności

08.03.2021

08.03.2021 r.

Konwencja CMR / OPWS – pozwany bez ograniczenia odpowiedzialności

Miło nam poinformować, że nasi prawnicy – mec. Piotr Rosicki wspomagany przez mec. Kingę Hałasę – uzyskali dla Klienta korzystne rozstrzygnięcie w sporze sądowym dotyczącym odpowiedzialności na gruncie Konwencji CMR. Sprawa dotyczyła kradzieży produktów handlowych o wysokiej wartości.

Warto dodać, że ponad 700 000 zł roszczenia głównego zostało dodatkowo zasądzonych przez Sąd Apelacyjny na skutek apelacji naszej Kancelarii od wyroku Sądu Okręgowego, który pierwotnie przyjął, że w sprawie mają zastosowanie ograniczenia odpowiedzialności pozwanego wynikające z Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych (OPWS). Nasza apelacja przekonała Sąd drugiej instancji co do tego, że OPWS nie obowiązują w przedmiotowej sprawie, a tym samym pozwany nie może korzystać z limitów odpowiedzialności tam opisanych.

Nasza Koleżanka mec. Hałasa dodatkowo skutecznie poprowadziła windykację zasądzonych kwot, których łączna wartość to blisko 1 200 000 zł, a które w całości trafiły do Klienta. To kolejna już sprawa gospodarcza w I kwartale 2021 r., którą nasza Kancelaria zamknęła korzystnym rezultatem po skomplikowanym procesie sądowym.

 

/MAG/