Nowa ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

26.08.2020

26.08.2020 r.

Nowa ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

W dniu 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (dalej: „Ustawa”).

Ustawa określa obowiązek rejestracji, któremu podlega każdy jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości co najmniej 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy co najmniej 15 kW, jednostka pływająca używana do połowów rybackich, a także jednostka pływająca uprawiająca żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile ww. jednostki nie posiadają przynależności innej niż polska.

Obowiązkowej rejestracji nie podlega natomiast m.in. jednostka pływająca napędzana wyłącznie siłą ludzkich mięśni.

Organem rejestrującym jest starosta albo właściwy polski związek sportowy. W celu rejestracji jednostki pływającej właściciel składa wniosek o rejestrację i wydanie dokumentu rejestracyjnego do wybranego organu rejestrującego. Dokonując rejestracji jednostki pływającej organ nadaje jej indywidualny numer identyfikacyjny (INI), który nie podlega zmianie w okresie istnienia jednostki pływającej, oraz wydaje oznakowanie kontrolne. Obowiązkiem właściciela jednostki jest niezwłoczne oznakowanie jednostki za pomocą oznakowania kontrolnego.

W razie niedopełnienia obowiązków nałożonych Ustawą bądź podania organowi rejestracyjnemu nieprawdziwych informacji, właściciel jednostki pływającej podlega karze grzywny.

 

/JF/