Termin na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

10.07.2020

10.07.2020 r.

Termin na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Do dnia 13 lipca 2020 r. przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek handlowych powinni złożyć informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Zagraniczne spółki działające w Polsce jako oddziały macierzystych przedsiębiorstw są zwolnione z rejestracji, natomiast na spółkach w stanie likwidacji lub upadłości taki obowiązek rejestracji ciąży.

Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem rządowej platformy poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego podpisem ePUAP lub podpisem elektronicznym.

 

/ADK/