Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapowiada powstanie Morskiego Funduszu Inwestycyjnego

06.11.2017

06.11.2017 r.

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zapowiada powstanie Morskiego Funduszu Inwestycyjnego

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej trwają prace mające na celu utworzenie Morskiego Funduszu Inwestycyjnego. Fundusz ten ma stanowić instytucję kapitałową, której środki wykorzystywane będą do finasowania inwestycji sektora gospodarki morskiej, ze szczególnym uwzględnieniem działalności armatorów, portów morskich oraz przemysłu stoczniowego.

Na początku października odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Sterującego do spraw utworzenia Morskiego Funduszu Inwestycyjnego, którego głównym celem jest wspieranie ministra w procesie tworzenia i implementacji instrumentów finansowych zapewniających wsparcie rozwojowe dla jednostek sektora gospodarki morskiej, a w szczególności przedsiębiorstw armatorskich, stoczniowych oraz portów morskich. Na spotkaniu przedstawiono wstępny zarys koncepcji Funduszu, a także omówiono dotychczasowe działania Ministerstwa mające na celu aktywizację polskiego przemysłu stoczniowego oraz cele i dalsze plany w tym zakresie.

Oferta Funduszu ma być skierowana przede wszystkim do inwestorów z branży morskiej, ale również do obywateli. Ponadto, na dzień dzisiejszy, Ministerstwo zapowiada, że Fundusz będzie oferować instrumenty finansowe, które opierać się będą m.in. na hipotekach statków w budowie oraz hipotekach statków w eksploatacji. Nadzór oraz kontrolę nad prawidłowym działaniem Funduszu sprawować będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

Zgodnie z zapowiedziami, przychody funduszu przeznaczane będą na finansowanie budowy statków oraz na rozwój terminali portowych. Jednocześnie Minister Marek Gróbarczyk wskazuje, iż istniejące do tej pory instytucje finansowe nie są przystosowane do finansowania inwestycji z zakresu branży morskiej, w tym przede wszystkim przemysłu stoczniowego, a to ze względu na brak procedur, które pozwalałyby na przystępne i powtarzalne jej finansowanie. Powyższe ma się zmienić właśnie za sprawą Morskiego Funduszu Inwestycyjnego.

Prace w Ministerstwie mają zakończyć się do końca roku, kiedy to do dalszej procedury legislacyjnej zostanie przedstawiony projekt ustawy tworzącej Morski Fundusz Inwestycyjny.

/KH/