Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

07.04.2017

07.04.2017 r.

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Jedną z wielu nowelizacji poprawiających sytuację przedsiębiorców, jest wprowadzenie z dniem 1 kwietnia 2017 r. (czyli z początkiem nowego roku składkowego) zmian w zakresie przekazywania przez płatnika składek informacji niezbędnych do ustalenia wysokości składek  na ubezpieczenia wypadkowe.

Dotychczas w sytuacji, gdy płatnik składek w ogóle nie przekazał danych bądź przekazał dane nieprawdziwe, zakład ubezpieczeń w drodze decyzji ustali stopę procentową składki na cały rok składkowy w wysokości 150 % na podstawie danych prawidłowych.

Wydanie takiej decyzji było niezależne od tego, czy płatnik składek z premedytacją podawał błędne dane czy też nieprawidłowości wynikały omyłki pisarskiej.

Wprowadzone z początkiem kwietnia 2017 r. zmiany pozwalają skorygować podane informacje  w ciągu 14 dni od otrzymania wezwania z ZUS. Gdyby jednak płatnik nie skorygował danych, wówczas Zakład Ubezpieczeń Społecznych, tak jak dotychczas, decyzją ustali wysokość stopy procentowej na poziomie 150 % na podstawie prawidłowych danych.

W dalszym ciągu pozostają bez zmian regulacje, zgodnie z którymi płatnik składek, w razie zaniżenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe musi opłacić zaległe składki z odsetkami za zwłokę oraz przedłożyć w zakładzie ubezpieczeń społecznych dokumenty rozliczeniowe korygujące. W sytuacji, gdy zawyżył wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, musi złożyć dokumenty rozliczeniowe korygujące.

/KP/