Wyższy próg zwolnienia podmiotowego z VAT w 2017 roku

05.03.2017

05.03.2017 r.

Wyższy próg zwolnienia podmiotowego z VAT w 2017 roku

Dotychczas podmioty, u których wartość sprzedaży nie przekraczała w poprzednim roku kwoty 150.000 zł, były zwolnione z podatku VAT. Wskutek nowelizacji art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 stycznia 2017 r. nastąpiło zwiększenie dotychczasowego limitu zwolnienia podmiotowego VAT do 200.000 zł w skali roku.

Ponadto, dzięki zmianom wprowadzonym tą nowelą, podmiot, który po przekroczeniu limitu 150.000 zł w 2016 r. zarejestrował się już jako czynny podatnik VAT, obecnie będzie mógł dokonać powrotu do zwolnienia z VAT już w 2017 r. Przed zmianą przepisów ustawy, powrót do zwolnienia z VAT mógł nastąpić nie wcześniej niż po upływie roku, licząc od końca roku, w którym przedsiębiorca utracił prawo do zwolnienia, czyli byłoby to możliwe najwcześniej 1 stycznia 2018 r.

Przepisy przejściowe ustawy nowelizującej pozwalają pominąć przedsiębiorcy wymóg odczekania minimum roku. Taką możliwość będą mieli podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150.000 zł, ale nie przekroczyła 200.000zł, jak również ci, którzy rozpoczęli w roku poprzednim wykonywanie czynności opodatkowanych, z zastrzeżeniem, że łączna wartość ich sprzedaży, w proporcji do okresu, w którym prowadzili działalność co prawda przekroczyła 150.000 zł, ale nie była wyższa aniżeli 200.000 zł.

/AN/