Rządowy projekt ustawy o inwestycjach – tor wodny o głębokości 12,5 m

04.03.2017

04.03.2017 r.

Rządowy projekt ustawy o inwestycjach – tor wodny o głębokości 12,5 m

Dnia 27 lutego 2017 r. rządowy projekt ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra został przekazany do Sejmu przez Prezesa Rady Ministrów. Ma to być kolejna ustawa, po ustawie o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, ułatwiająca realizację inwestycji na drogach wodnych w Polsce.

Głównym założeniem ustawy jest wsparcie zrealizowania inwestycji pn. „Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra”, która ma usprawnić dostęp do szczecińskiego portu oraz portów Zalewu Szczecińskiego. Realizacja inwestycji odbędzie się w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i ma być w 85% finansowana ze środków unijnych, a w 15% z budżetu państwa.

Zgodnie z założeniami projektu, ustawa ma przede wszystkim usprawnić procedury bezpośrednio związane z inwestycją. Uproszczeniu ma ulec procedura środowiskowa w ramach zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla przykładu, inwestor będzie zwolniony z obowiązku przedłożenia wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego przy składaniu wniosku o wydanie opinii w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz na obszar Natura 2000, a także przy wnioskowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast organ, który wydaje taką decyzję, będzie zwolniony z obowiązku stwierdzenia jej zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Ułatwieniu ma również ulec pozyskiwanie gruntów pod inwestycję, na których obecnie znajdują się ogrody działkowe. Ustawa przewiduje możliwość polubownego rozwiązywania sporów związanych z tymi gruntami oraz wypłaty stosownych odszkodowań dla ich właścicieli.

Dzięki regulacjom ustawy, zgodnie z założeniami Rady Ministrów, sama procedura wdrażania inwestycji ma być krótsza o około 6 miesięcy, dzięki czemu środki publiczne mają być efektywniej wydatkowane. Sama inwestycja ma charakter strategiczny i wpisuje się w politykę rozwoju gospodarki morskiej w Polsce.

/KH/