RG

Aktualności

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej ustawę o rybołówstwie morskim
29.08.2018


W projekcie przyjęto nowe rozwiązania, które mają na celu poprawę funkcjonowania inspekcji rybołówstwa morskiego oraz ujednolicenie procedury i standardów ich działania. Jednym z nowych rozwiązań będzie powołanie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku, który jako organ centralnej administracji rządowej zostanie utworzony w miejsce okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku.

W projekcie rozszerzono ponadto listę dokumentów dołączanych do wniosku o wpis statku do Rejestru statków rybackich albo do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze. Nowe przepisy, co do zasady, mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

/AG/Rosicki, Grudziński & Co. Kancelaria Radców Prawnych
al. Papieża Jana Pawła II 35 / 2, 70-453 Szczecin
tel.: (+48) 91 829 95 96, fax: (+48) 91 433 54 56
e-mail: rgco@rgcolegal.com