RG

Aktualności

Zmiana w sposobie obliczania terminu przedawnienia roszczeń deliktowych
10.07.2017

W dniu 27 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji

Odpowiedzialność przewoźnika na gruncie Konwencji CMR za osoby, przy pomocy których wykonuje przewóz
07.07.2017

Zasada ponoszenia odpowiedzialności za osoby przy pomocy których przewoźnik wykonuje zlecony przewóz została uregulowana w art. 3 Konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i Protokołu podpisania, sporządzonych w Genewie 19 maja 1956 r. (dalej „Konwencja CMR”).

Komisja Europejska przygotowuje zmiany w transporcie drogowym
12.06.2017

Unia Europejska zamierza wprowadzić pakiet zmian, które będą dotyczyć przede wszystkim opłat drogowych oraz płacy minimalnej.

Ustawa o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej weszła w życie
08.06.2017

W dniu 6 czerwca 2017r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

Herring Meeting 2017 - spotkanie branży morskiej
22.05.2017

W dniu 19 maja 2017 r. na hali MTS w Szczecinie odbyło się coroczne spotkanie branży morskiej Herring Meeting, w której udział wzięła nasza Kancelaria.


Rosicki, Grudziński & Co. Kancelaria Radców Prawnych
al. Papieża Jana Pawła II 35 / 2, 70-453 Szczecin
tel.: (+48) 91 829 95 96, fax: (+48) 91 433 54 56
e-mail: rgco@rgcolegal.com