Aktualności

Odpowiedzialność cywilna w sprawach hydrobudowlanych – przykład z zakończonego procesu sądowego

Klientem naszej Kancelarii w zakończonej niedawno sprawie była jedna ze spółek zajmująca się m.in. eksploatacją wielkogabarytowego sprzętu używanego przy dużych procesach hydrobudowlanych. Tego typu inwestycje dotyczą obecnie nie tylko marin i portów, ale także (jeśli nie przede wszystkim) prac wykonywanych przy budowie dróg, które odcinkowo wymagają stawiania mostów, wiaduktów i innego rodzaju konstrukcji nad akwenami […]

Mec. Kinga Hałasa złożyła ślubowanie

Z ogromną satysfakcją informujemy, iż nasza koleżanka – Mec. Kinga Hałasa – złożyła w dniu 15.10.2020 r. ślubowanie i zasili zespół Kancelarii już jako radca prawny. Mec. Hałasa związana jest z naszą Kancelarią od początku aplikacji, w trakcie której z sukcesem prowadziła szereg spraw procesowych i pozaprocesowych związanych z międzynarodowym obrotem handlowym, finansowaniem i dostawą […]

Międzynarodowy przewodnik Lexology GTDT: Market Intelligence – Shipping 2020

Miło nam Państwa poinformować, że nasza Kancelaria jest jednym ze współautorów „Lexology GTDT: Market Intelligence – Shipping 2020” – kompleksowego przewodnika prawnego stanowiącego diagnozę transportu morskiego w Polsce. W artykule omówiono współczesne problemy związane z żeglugą morską oraz światowe trendy wpływające na polski sektor morski, ze szczególnym uwzględnieniem stanu obecnego i ogólnych perspektyw branży żeglugowej. […]

Projekt wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych.

Zgodnie ze proponowanymi zmianami zawartymi w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, w spółkach kapitałowych wprowadzone mają zostać nowe regulacje w zakresie wzmocnienia nadzoru w spółkach kapitałowych. Tak proponowane zmiany mają wpłynąć na zwiększenie efektywności nadzoru korporacyjnego realizowanego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych a to z kolei przyczynić […]

Nowa ustawa o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m.

W dniu 1 sierpnia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m (dalej: „Ustawa”). Ustawa określa obowiązek rejestracji, któremu podlega każdy jacht oraz jednostka pływająca używana do amatorskiego połowu ryb, o długości co najmniej 7,5 m lub napędzie mechanicznym […]

Aplikant radcowski Kinga Hałasa z pozytywnym wynikiem egzaminu na radcę prawnego.

z ogromną radością informujemy, że nasza Koleżanka – aplikant radcowski Kinga Hałasa, która z naszą Kancelarią jest związana od początku aplikacji, z pozytywnym wynikiem złożyła egzamin radcowski. Serdecznie gratulujemy Pani Mecenas tego sukcesu i niezmiernie cieszymy się, że nasz zespół powiększa się o kolejnego radcę prawnego.     /MG/

Termin na zgłoszenie informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Do dnia 13 lipca 2020 r. przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą w formie spółek handlowych powinni złożyć informacje o osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Zagraniczne spółki działające w Polsce jako oddziały macierzystych przedsiębiorstw są zwolnione z rejestracji, natomiast na spółkach w stanie likwidacji lub upadłości taki obowiązek […]

Zmiany w VAT obowiązujące od dnia 1 lipca 2020 r.

W dniu 1 lipca 2020 r. weszły w życie zmiany, określone w ustawie z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające m.in. nowy zakres stosowania obniżonych stawek VAT w wysokości 8% i 5% oraz przewidujące zabezpieczenie dla podatnika w formie wiążącej informacji […]

Nowe wykroczenie w Kodeksie wykroczeń w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19

W art. 2 Ustawy „o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw” z dnia 31 marca 2020 r. wprowadzona została zmiana do Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którą dodano art. 65a, który stanowi o tym, że „Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego […]