Wygrany proces dla Klienta w sprawie roszczeń w związku z międzynarodową dostawą owoców

25.08.2022

25.08.2022 r.

Wygrany proces dla Klienta w sprawie roszczeń w związku z międzynarodową dostawą owoców

Z przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria z sukcesem reprezentowała Klienta z jednego z państw bałkańskich w sporze sądowym z polskim przedstawicielstwem międzynarodowej korporacji logistycznej. W sprawie zapadł właśnie prawomocny wyrok sądu drugiej instancji, w którym podtrzymano korzystne dla naszego Klienta rozstrzygnięcie.

W tle powództwa naszego Klienta rysowała się kwestia rzekomego zniszczenia towaru (egzotycznych owoców). Towar ten został zakwestionowany co do swej jakości przez kupującego po tym, gdy okazało się, że w trakcie międzynarodowego przewozu najprawdopodobniej doszło do wtargnięcia osób trzecich do przestrzeni ładunkowej, w której znajdowały się owoce.

Odbiorca powołując się na zagrożenie uszkodzenia towaru, ostatecznie zlecił jego sprzedaż awaryjną a odpowiedzialnością za zdarzenie obciążył spedytora, który postanowił w ramach utrzymania właściwych relacji handlowych uregulować należność, a następnie wystąpić z roszczeniem z tego tytułu do faktycznego przewoźnika (naszego Klienta).

Po dokonanej analizie dokumentów zgromadzonych w sprawie, nasza Kancelaria przygotowała pozew i koncepcję dochodzenia roszczeń w procesie. Istotnym wyzwaniem była obrona wobec zgłoszonego w ramach zarzutu potrącenia roszczenia, który Kancelaria skutecznie odparła podnosząc nie tylko uchybienia proceduralne ale również sam fakt nieistnienia roszczenia, które w okolicznościach przedmiotowej sprawy nie mogło zostać uznane jako mieszczące się w granicach hipotetycznej odpowiedzialności naszego Klienta.

Sąd pierwszej instancji wydał wyrok korzystny dla naszego Klienta i nakazał zapłatę na jego rzecz wszystkich zaległych faktur za wykonane, a nieopłacone dotąd przewozy (w tym także te, w których nie było zastrzeżeń co do towaru), a których zapłata została przez polski podmiot bezpodstawnie „wstrzymana”, a wyrok obejmował nadto obowiązek zapłaty odsetek i rekompensaty za koszty odzyskiwania należności oraz zwrot kosztów procesu.

Pozwana spółka wniosła apelację, ale została ona w całości oddalona, a na rzecz naszego Klienta zasądzono nadto koszty postępowania drugoinstancyjnego.

W proces zaangażowani byli w naszej Kancelarii radca prawny Maciej Grudziński wraz z aplikantką radcowską Adrianną Kasprzyk.

 

/ADK/