Sektor żeglugi śródlądowej w obliczu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

27.03.2020

27.03.2020 r.

Sektor żeglugi śródlądowej w obliczu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz związanej z nim okresowej kontroli granicznej, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podjęło działania mające na celu zminimalizowanie wystąpienia ewentualnych negatywnych skutków dla branży żeglugi śródlądowej.

Ministerstwo zwróciło się do odpowiednich organów państwowych o zwolnienie z obowiązku 14-dniowej kwarantanny dla załóg statków żeglugi śródlądowej oraz umożliwienie statkom żeglugi śródlądowej przekroczenia granicy z Republiką Federalną Niemiec na Odrze. Ministerstwo podjęło równocześnie konsultacje ze Związkiem Armatorów Polskich Śródlądowych dotyczące propozycji Ministerstwa w zakresie rozwiązań do programu pomocowego dla polskich przewoźników śródlądowych.

Podejmowane przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej działania dążą do zapewnienia nieprzerwanego łańcucha dostaw oraz zapewnienia ochrony sytuacji ekonomicznej pracowników i pracodawców sektora transportu żeglugi śródlądowej.

 

/ADK/