Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

28.09.2018

28.09.2018 r.

Zmiana ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

W czerwcu weszła w życie nowelizacja ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Najważniejsze zmiany dotyczyły objęcia systemem monitorowania przewozów towarów również przewozów kolejowych, a także poszerzenia katalogu towarów objętych tym systemem. Systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów poza olejem roślinnym, paliwem, suszem tytoniowym oraz alkoholem skażonym objęte zostały również środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, produkty lecznicze oraz wyroby medyczne zagrożone brakiem dostępności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

W poniedziałek (1.10.2018 r.) na mocy kolejnej nowelizacji, wejdą w życie dalsze zmiany przedmiotowej ustawy, z których najważniejszą jest wprowadzenie obowiązku przekazywania danych geolokalizacyjnych środka transportu do systemu monitorowania przewozu. Zmiana ta ma na celu uzyskanie dostępu do aktualnych informacji o faktycznej lokalizacji przewożonych towarów.

/AG/