Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej ustawę o rybołówstwie morskim

29.08.2018

29.08.2018 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy nowelizującej ustawę o rybołówstwie morskim

W projekcie przyjęto nowe rozwiązania, które mają na celu poprawę funkcjonowania inspekcji rybołówstwa morskiego oraz ujednolicenie procedury i standardów ich działania. Jednym z nowych rozwiązań będzie powołanie Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku, który jako organ centralnej administracji rządowej zostanie utworzony w miejsce okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego w Gdyni, Szczecinie oraz Słupsku.

W projekcie rozszerzono ponadto listę dokumentów dołączanych do wniosku o wpis statku do Rejestru statków rybackich albo do wniosku o zmianę wpisu w rejestrze. Nowe przepisy, co do zasady, mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

/AG/