W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą ustawę o żegludze śródlądowej.

17.08.2018

17.08.2018 r.

W dniu 10 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą ustawę o żegludze śródlądowej.

Na mocy jej postanowień przeprowadzona zostanie reorganizacja urzędów żeglugi śródlądowej, w tym zmniejszeniu ulegnie liczba urzędów centralnych z obecnie istniejących ośmiu do jedynie trzech – z siedzibą w Szczecinie, Bydgoszczy i Wrocławiu. Pozostałe pięć urzędów zostanie przekształcone w delegatury.

Reforma ta związana jest z nowymi zadaniami przewidzianymi dla urzędów żeglugi śródlądowej, które nakłada ustawa – Prawo wodne.

 

/JF/