Międzynarodowa konferencja dot. żeglugi śródlądowej „Żegluga Łączy” rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu.

18.04.2018

18.04.2018 r.

Międzynarodowa konferencja dot. żeglugi śródlądowej „Żegluga Łączy” rozpoczyna się właśnie we Wrocławiu.

Więcej informacji o imprezie można znaleźć na stronie https://konferencjaiww.pl/