Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

16.03.2017

16.03.2017 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim

Czym są kwoty połowowe? Są to limity wielkości połowów ryb określane co roku przez Radę do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa (tj. jeden ze składów Rady Unii Europejskiej). Armatorzy chcący dokonywać połowów, muszą uprzednio wystąpić o specjalne zezwolenie, w którym określona jest indywidualna zdolność połowowa.

Obecnie, zgodnie z art. 30 wspomnianej ustawy, właściciel statku rybackiego może przekazać całość albo część indywidualnej zdolności połowowej właścicielowi innego statku rybackiego. W praktyce oznacza to, że armatorzy mogą dowolnie sprzedawać kwoty połowowe i czerpać z tego zyski.

Projektowane zmiany mają zapobiec handlowi kwotami połowowymi. Przekazanie zdolności połowowej będzie możliwe tylko między statkami armatora, co również będzie obwarowane dodatkowymi zastrzeżeniami. Mianowicie, by przekazanie było możliwe, podmiot będzie musiał pozostać armatorem statków rybackich między którymi dokonywane jest przeniesienie kwot połowowych przez co najmniej 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku. Przekazanie kwot połowowych będzie dokonywane poprzez zmianę specjalnego zezwolenia połowowego armatora.

Zważywszy, że przedstawione regulacje są na etapie prac legislacyjnych, ostateczny kształt ustawy poznamy dopiero po ich zakończeniu.

/KP/