Nowe rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie jachtów morskich

21.09.2016

21.09.2016 r.

Nowe rozporządzenie MGMiŻŚ w sprawie jachtów morskich

Z dniem 21 września 2016 r. wchodzi w życie  rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12 sierpnia 2016 r. w sprawie inspekcji jachtów morskich, instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego i wzoru karty bezpieczeństwa jachtu morskiego.

Powyższe rozporządzenie reguluje kwestie przeprowadzania inspekcji jachtów morskich, w zależności od jego parametrów oraz przeznaczenia, określa wytyczne dotyczące instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego, a także procedurę weryfikacji przez organ inspekcyjny opracowania  instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego oraz związane z tym konsekwencje dotyczące prowadzonej działalności lub uprawianej żeglugi.

Rozporządzenie zawiera dwa załączniki: pierwszy  wskazuje elementy, jakie zawiera instrukcja bezpieczeństwa jachtu morskiego, oraz wytyczne dotyczące opracowywania oraz stosowania instrukcji bezpieczeństwa jachtu morskiego, drugi zaś stanowi wzór karty bezpieczeństwa jachtu morskiego.

Tekst rozporządzenia znajdziecie Państwo tutaj.