Udział w seminarium „The power of information in the fleet management”

23.03.2016

23.03.2016 r.

Udział w seminarium „The power of information in the fleet management”

14 marca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się seminarium „The power of information in the fleet management” zorganizowane przez firmę TRYGGMAR Ltd.

Uczestnicy seminarium nawiązali w swoich wystąpieniach do głównego tematu konferencji, to jest wpływu jakości informacji na decyzyjność w zarządzaniu flotą.

Prelegentem otwierającym seminarium był mec. Maciej Grudziński z Kancelarii Rosicki, Grudziński & Co. Głównym celem jego prezentacji było przedstawienie realnego ryzyka, na jakie narażony jest armator w sytuacji, gdy przepływ informacji wewnątrz firmy jest zakłócony.

Kancelaria Rosicki, Grudziński & Co. została zaproszona do wzięcia udziału w seminarium jako współautor najnowszego międzynarodowego opracowania o prawie morskim, wydawanego w języku angielskim w ramach publikacji pod tytułem „The International Comparative Legal Guide to Shipping Law”, publikowanej przez wydawnictwo Global Legal Group Ltd. z siedzibą w Londynie. W opracowaniu wzięły udział czołowe światowe kancelarie specjalizujące się w prawie morskim. Z prośbą o przygotowanie części dotyczącej Polski wydawcy zwrócili się do szczecińskiej kancelarii, podkreślając stałą obecność prawników zespołu Rosicki, Grudziński & Co. w sprawach dotyczących międzynarodowego obrotu morskiego.

Więcej informacji o seminarium znajdą Państwo na branżowym portalu internetowym Infomare.pl.