Aktualności

Zmiana ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki

Z dniem 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw. Zmieniona ustawa implementuje do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/33/UE z 21 listopada 2012 r. zmieniającą dyrektywę Rady 1999/32/WE w zakresie zawartości siarki w paliwach żeglugowych (Dz. Urz. UE L 327 z 27.11.2012, str. 1). Ponadto znowelizowana ustawa zawiera odesłanie do Międzynarodowej konwencji w sprawie […]

Zatonięcie m/v CEMFJORD, a prawo morskie

Wypadek statku „CEMFJORD” w cieśninie Pentland stanowi kolejny przykład ogromnych niebezpieczeństw związanych z podróżą morską. Przepisy prawa morskiego są stale nowelizowane, aby uwzględniać wnioski z wcześniejszych wypadków, ale nigdy nie dadzą gwarancji uniknięcia tragedii. W kontekście zatonięcia m/v „CEMFJORD”, trzeba przypomnieć kilka istotnych regulacji, które mają w zamierzeniu poprawiać bezpieczeństwo na morzu w podobnych okolicznościach. Okoliczności zatonięcia Ze wstępnych informacji wynika, że w sobotę, 3 […]

Kancelaria na Shale Gas World Europe

Kancelaria “Rosicki, Grudziński & Co.” była obecna na konferencji Shale Gas World Europe w Warszawie, a udział w tym wydarzeniu wziął mec. Piotr Rosicki. Kancelaria w 2014 r. udzielała wsparcia prawnego w postępowaniach związanych z prowadzeniem prac geologicznych, w tym poszukiwaniem złóż kopalin dla potrzeb wydobycia gazu łupkowego. W tej elitarnej konferencji udział wzięło kilkaset podmiotów z branży paliwowo-wydobywczej, a także sektorów powiązanych, w tym tak znane firmy […]

Nowa strona Kancelarii

Z przyjemnością informujemy, że działa już nowa strona internetowa Kancelarii. Mamy nadzieję, że nowa szata graficzna oraz uaktualniona treść spodoba się Państwu. Ponadto uruchomiony został nowy dział pt. „Aktualności”. W zakładce tej umieszczane będą m.in. bieżące informacje dotyczące zagadnień, którymi zajmuje się Kancelaria

Kancelaria obecna na Wspólnej Kaczce 2014

Mec. Piotr Rosicki reprezentował Kancelarię na dorocznym spotkaniu branży morskiej, które odbyło się 10 października 2014 r. w Gdyni. Impreza ta funkcjonuje od lat pod nazwą „Wspólna Kaczka” (ang. Duck Meeting) i jest swoistym odpowiednikiem szczecińskiego spotkania organizowanego co roku w maju – tzw. „Herring Meeting”. „Wspólna Kaczka” gromadzi przedstawicieli szeroko rozumianej branży morskiej (zarówno polskich jak i zagranicznych), w szczególności armatorów, […]

  • 1
  • 17
  • 18
  • 19