Korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta w multi-jurysdykcyjnym sporze

06.05.2024

06.05.2024 r.

Korzystne rozstrzygnięcie dla Klienta w multi-jurysdykcyjnym sporze

Z dużą przyjemnością informujemy, że nasza Kancelaria zakończyła właśnie z sukcesem prowadzenie sprawy jednego z polskich Klientów, wobec którego wszczęto proces przed włoskim sądem powszechnym.

Tłem sporu było zniszczenie towaru (produktów spożywczych) w trakcie pożaru w Polsce. Ubezpieczyciel produktu wniósł pozew w jednym z państw skandynawskich przeciwko zleceniodawcy naszego Klienta, a zleceniodawca ten z kolei skierował roszczenie o te same kwoty wobec naszego Klienta przed sądem we Włoszech – domagając się nadto, by przyszły wyrok sądu włoskiego uwzględniał także koszty procesu, jakie zleceniodawca może zostać zmuszony zapłacić w razie przegrania procesu przed sądem jednego z państw nordyckich.

Dzięki sprawnej współpracy naszej Kancelarii z korespondentem skandynawskim, w tym zgromadzeniem przez nasz zespół niezbędnych dowodów na obronę przed roszczeniami odszkodowawczymi i przekazaniem ich do prawników zagranicznych, zleceniodawca wygrał proces wytoczony przez ubezpieczyciela towaru. W konsekwencji, bezprzedmiotowy stał się proces wytoczony przeciwko naszemu Klientowi we Włoszech. Przy tej okazji warto jednak podkreślić, że w ramach kompleksowej strategii prowadzenia sprawy, nasza Kancelaria podjęła na czas odpowiednie kroki, by proces we Włoszech nie zakończył się przed wydaniem wyroku w Skandynawii – przeoczenie takiej kwestii mogłoby bowiem (choćby tymczasowo) narazić Klienta np. na egzekucję prowadzoną przeciwko niemu w Polsce.

 

/SEK/