Wygrany proces dotyczący międzynarodowej sprzedaży towarów

22.02.2022

22.02.2022 r.

Wygrany proces dotyczący międzynarodowej sprzedaży towarów

Miło nam poinformować, iż Kancelaria odzyskała dla jednego z naszych klientów w wygranym procesie kwotę ponad 500 000 złotych. Tłem sporu była międzynarodowa sprzedaż towarów i związana z nią szkoda całkowita.

Istotnym aspektem skutecznego wyniku było posiłkowanie się prawem obcym i efektywna współpraca z korespondentami prawnymi Kancelarii w jednym z państw krajów bałtyckich.

Wartym uwagi jest fakt, że Kancelaria skutecznie przekonała sąd okręgowy oraz sąd apelacyjny o konieczności zastosowania innej wykładni warunków umowy niż tej prezentowanej w orzecznictwie Sądu Najwyższego.  

 

/SEK/