Deklaracja Torremolinos

26.03.2020

26.03.2020 r.

Deklaracja Torremolinos

W pierwszej połowie marca 2020 r., podczas Ministerialnej Konferencji Morskiej Wysokiego Szczebla Unii Europejskiej, która odbyła się w Opatiji (Chorwacja), kolejne trzy kraje, w tym Polska, podpisały „Deklarację Torremolinos”, na mocy której państwa publicznie wyrażają wolę ratyfikacji Umowy Kapsztadzkiej z 2012 roku w terminie do 10. rocznicy jej przyjęcia, tj. do 11 października 2022 roku.

Deklaracja Torremolinos została otwarta do podpisu na konferencji IMO w październiku 2019 r. w Torremolinos (Hiszpania) i dotychczas, oprócz Polski, podpisały ją kraje takie jak m.in. Belgia, Francja, Niemcy, Holandia, Wielka Brytania czy Chiny.

Umowa Kapsztadzka określa przepisy obejmujące obowiązkowe środki bezpieczeństwa dla załóg statków rybackich o długości ponad 24 metrów oraz zapewnia równe warunki działania dla branży rybackiej, ustanawiając jednocześnie standardy dla statków rybackich o długości 24 metrów i większej. Obejmuje kluczowe parametry, takie jak stabilność i związana z tym zdolność żeglugi morskiej, budowa statków rybackich, maszyny i instalacje elektryczne, urządzenia ratujące życie, sprzęt komunikacyjny i. Jej celem jest również zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.

Pomimo że Umowa została przyjęta w 2012 roku, wejdzie w życie dopiero po tym, gdy co najmniej 22 państwa z łączną liczbą 3600 statków rybackich o długości ponad 24 metrów wyrażą chęć związania się nim.

Obecnie 14 krajów ratyfikowało Umowę Kapsztadzką, w tym m.in. Belgia, Francja, Niemcy, Holandia oraz Norwegia.

 

/JF/