Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochód marynarzy wolny od PIT

20.09.2019

20.09.2019 r.

Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych – dochód marynarzy wolny od PIT

W dniu 13 września 2019 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Głównym celem ww. ustawy jest poszerzenie zwolnienia dochodów marynarzy, będących obywatelami państw członkowskich UE lub należących do EOG, uzyskanych z tytułu pracy na statkach morskich, od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Ustawa wprowadza postanowienia, zgodnie z którymi wolne od podatku będą dochody uzyskiwane z tytułu pracy nie tylko na statkach polskiej bandery, ale również na statkach podnoszących banderę innego państwa członkowskiego UE lub należącego do EOG.

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują zwolnienie od PIT jedynie co do dochodów marynarzy, którzy są obywatelami państwa członkowskiego UE lub EOG i pracują na statkach polskiej przynależności.

Nowa ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

/JF/