Ustawa o tachografach

31.08.2018

31.08.2018 r.

Ustawa o tachografach

W poniedziałek (3.09.2018 r.) wchodzi w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach, mająca na celu zwiększenie bezpieczeństwa systemu tachografów. Ustawa wprowadza rozwiązania ograniczające możliwość manipulowania danymi rejestrowanymi przez te urządzenia, co mają zapewnić nowe zasady ich instalacji, naprawy oraz sprawdzania.

Jednym z nowych rozwiązań jest procedura kontroli w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że do tachografu zostało podłączone urządzenie niedozwolone. Wówczas funkcjonariusz służby kontrolnej (przykładowo Inspekcji Transportu Drogowego) będzie uprawiony do skierowania pojazdu do warsztatu, spełniającego wymagania określone w ustawie, w celu sprawdzenia rzeczywistego podłączenia takiego urządzenia. W przypadku stwierdzenia podłączenia do tachografu urządzeń manipulacyjnych, koszty związane ze sprawdzeniem tachografu będzie ponosił przewoźnik drogowy. Jeśli natomiast w trakcie kontroli takie działanie nie zostanie potwierdzone, koszty związane ze sprawdzaniem tachografu uiszcza właściwy ze względu na miejsce kontroli wojewoda.

Mocą niniejszej ustawy znowelizowane zostaną ponadto przepisy m.in. ustawy Prawo o ruchu drogowym, o transporcie drogowym oraz o czasie pracy kierowców.

 

/AG/