Konferencja „Nasz Ocean”

16.10.2017

16.10.2017 r.

Konferencja „Nasz Ocean”

W dniach 5 – 6 października br. na Malcie odbyła się konferencja „Nasz Ocean”, której gospodarzem była Unia Europejska.

W trakcie wydarzenia, Unia Europejska zobowiązała się do podjęcia działań na całym świecie, mających na celu poprawę stanu zdrowotnego, czystości i bezpieczeństwa oraz poziomu ochrony mórz. Ma to stanowić zachętę zarówno dla rządów jak i podmiotów sektora prywatnego, by zmierzyć się z wyzwaniami związanymi ze stanem oceanów.

Unia Europejska ogłosiła, że zajmie się m.in.

  • opracowaniem, jeszcze w 2017 r., projektu środków prowadzących do ograniczenia zarzutów do morza odpadów wytwarzanych przez statki;
  • wdrążeniem dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej przez Państwa Członkowskie przeznaczając na ten cel kwotę 2 mln EURO. Celem jest osiągnięcie do 202 r. dobrego stanu środowiska w wodach Państw Członkowskich oraz ochrona zasobów, od których zależy działalność gospodarcza związana z morzem;
  • dotacjami na dofinansowanie nowych, obiecujących projektów we wschodzących sektorach niebieskiej gospodarki* UE przeznaczając na ten cel około 8 mln EURO.

*  Niebieska Gospodarka – tzw. „Niebieski wzrost” to długoterminowa strategia wspierania zrównoważonego wzrostu w całym sektorze morskim. Zwrócono w niej uwagę na fakt, że morza i oceany stanowią siłę napędową gospodarki europejskiej oraz mają duży potencjał w zakresie innowacji i wzrostu.