Ustawa stoczniowa – nowa szansa dla przemysłu stoczniowego?

12.08.2016

12.08.2016 r.

Ustawa stoczniowa – nowa szansa dla przemysłu stoczniowego?

Dnia 10 sierpnia 2016 r. opublikowana została ustawa o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych.

Ustawa ma za zadanie aktywizować i rozwijać przemysł stoczniowy w Polsce poprzez  stworzenie nowych ram prawnych, organizacyjnych oraz finansowych. Ponadto przewiduje rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych związanych z budownictwem okrętowym.

Powyższe cele mają być realizowane poprzez szeroko rozumiane udogodnienia w sferze m.in.:

  • prawa podatkowego – poprzez wprowadzenie zerowej stawki VAT na produkcję oraz import części i wyposażenia dla jak najszerszego katalogu jednostek pływających, jak również wprowadzenie nowego zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji w wysokości 1 %;
  • funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych, które będą mogły obejmować grunty przeznaczone na produkcję okrętową, działalność w zakresie budownictwa okrętowego i produkcji komplementarnej. Ustawa będzie dawać możliwość zwiększenia obszaru strefy na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej;
  • szeroko pojętego wsparcia publicznoprawnego, poprzez dopuszczenie branży okrętowej do dostępu do środków Unii Europejskiej, w tym między innymi do kredytu technologicznego czy premii technologicznej.

Zgodnie z opinią Ministerstwa wprowadzenie powyższych instrumentów ma realnie wpłynąć na konkurencyjność polskiego przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych w warunkach nierównej konkurencji na rynkach międzynarodowych – w szczególności państw Azji Wschodniej.

Nowa ustawa przewiduje ponadto rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych opracowujących innowacyjne typy statków, szczególnie pod względem rozwiązań proekologicznych.
Zgodnie z przedstawionymi przewidywaniami aktywizacja przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych ma przyczynić się do zmniejszenia liczby osób, które po likwidacji stoczni produkcyjnych pozostały bez pracy. Ambitny plan Ministerstwa zakłada utworzenie ok. 3 tysięcy nowych miejsc pracy. Kluczowe wydają się być zapewnienia rządu, że wszystkie przewidziane przez ustawę instrumenty pomocy są zgodne z unijnymi regulacjami, chociaż na uwadze mieć należy fakt, iż akt ten nie był jeszcze konsultowany z Unią Europejską.

Pozostaje mieć nadzieje, że ustawa, która wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r., stworzy realną – tak długo oczekiwaną – pomoc dla polskich przedsiębiorstw, odpowiadającą strategiom, celom oraz wizji rynku europejskiego strzeżonego przez Komisję Europejską. Co najważniejsze pomoc ta jednocześnie będzie wspierać rozwój oraz poprawę konkurencyjności całej polskiej gospodarki.

Tekst nowej ustawy znajdziecie Państwo tutaj.